Sakset/Fra hofta

Ytringsfrihet kommer til å stå i sentrum på onsdagens møte i Oslo Militære Samfund. Ikke minst angrepet på Lars Vilks og tausheten det er møtt med, er ytterst alvorlig. Den som tror at det som skjer i Sverige er noe som ikke berører oss, tar feil. Øresund-broen til tross, Norge er langt mer utsatt enn Danmark.

Hvis svenskene fortsetter å lukke øynene, vil de destruktive kreftene få stadig større spillerom. I Danmark er motkreftene mye sterkere.

Ytringsfrihet er helt sentralt i Ole Jørgen Anfindsens bok Selvmordsparadigmet.

Hvis man vil vinne frem, er måten man snakker på avgjørende. Motstanden mot kritikk og andre analyser er så sterk at man hele tiden må veie sine ord.

Det politisk korrekte og mediekontrollen har skapt et voldsomt sinne som får fritt utløp på internett. Man skal ikke se bort fra at the powers that be har en viss interesse av at debatten løper løpsk utenfor hovedscenen. Det er effektive bevis for hva slags folk som er mot den rådende politikken.

Opposisjonen må alltid være bedre enn posisjonen for å vinne. Det holder ikke at man har en god sak.

Dette er ikke minst viktig i forhold til ømtålelige temaer som feks. «rase». Det politisk korrekte har selv tømt de moralske begrepene for mening ved sin bruk av ordet antirasisme også i kulturell og religiøs sammenheng. Når religionskritikk blir til rasisme, har man avlivet antirasismen.

Men det betyr ikke at rasisme er blitt stueren. Det er visse vitenskapelige funn som strider mot eller pulveriserer forestillingen om at alt som har med rase å gjøre kun er en sosial konstruksjon. Men det at det finnes en ideologi, betyr ikke at alt den formelt er mot, er riktig. Tvertom: noen av de viktigste innsikten i vår tid er at det onde gjerne kan komme fra det gode, det innbilt gode.

Sitatet Glucksmann viste til: At den som vil være engel ender opp som et monster, er uhyggelig, men sant.

Det er derfor ikke til å undres over at denne villede, dogmatiske godhet også vekker til live andre anti-krefter, som relativiserer nazisme og fascisme. Vi ser slike tendenser. Utsagn som: islam er verre nazisme, eller: at det manglende oppgjør med kommunismen er et svik som kan sammenlignes med nazismens barbari.

Det er all grunn til å være på vakt.

Samtidig må vi tåle meningsforskjeller.

Anfindsen vil snakke om den trussel manglende ytringsfrihet utgjør mot samfunnet under den flerkulturelle utopien.

Helle Merete Brix vil fortelle om arbeidet i Danmark: hun er sentral i Trykkefrihedsselskabet og nettstedet sappho.dk.

Møtet finner sted i

Oslo MIlitære Samfund, Myntgaten 3 (like ved gamle Norges Bank)

tid: kl. 1900, onsdag 19 mai.

inngang: kr. 100 (for å dekke leien)

Etter møtet blir det anledning til sosialt samvær.

skriftlig påmelding: document.kontakt@gmai.com