Trond Ali Linstads 15 teser i Aftenposten er antagelig det mest ødeleggende for norske muslimer som noen gang har stått på trykk i en norsk avis, skriver Yngve Kvistad i VG. Men Kvistad unnlater å stille det opplagte spørsmål: Hvorfor trykket da Aftenposten artikkelen?

Linstad er ikke særlig representantiv; han er kulturell nordmann og sjiamuslim. Han forsvarer alt diktaturet gjør med en konvertitts overdrivelse. Redaksjonen måtte vite at Linstads manifest ville skade muslimer i nordmenns øyne. Likevel trykker de det. Er det for å fremme debatten? Hvis man forstår debatt som slagsmål, ja. Men kan ikke dette sies å være hatfremmende, både av Linstad og Aftenposten? Hvor er den ansvarlighet og det hensynet man ellers har etterlyst?

Mange sindige innlegg går i søppelbøtta til Knut Olav Åmås. Men Linstad har klippekort til debattspaltene. Hver gang det skrives noe om Iran, kommer Linstad med et korrektiv. Hvorfor? Han har ingen faglig tyngde. Han er kun troende og lojal til diktaturet. Hvordan oppleves det av iranere i Norge? Har Aftenposten tenkt på det?

Linstad har vært marxist. Han kaller sine punkter for et manifest, og det er nærliggende å tenke på det kommunistiske. Det han sier er for en stor del en konstatering av kjente standpunkter: muslimer i Vesten lever blant ikke-troende og må forholde seg til det.

Det Linstad tydeliggjør er hvilke kompromisser det innebærer, fordi Koranen og tradisjonen stiller krav som ikke er lett å etterkomme. Linstad tydeliggjør at man er muslim først, så menneske og nasjonal borger. Dette har vi visst lenge. Linstad tydeliggjør at det berører lojaliteten til stat og samfunn, feks. i forhold til norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk.

7. Norge deltar i kriger, direkte og indirekte. Det pågår i dag en stilltiende krig rettet mot folk i Gaza. USA er en hovedaktør i krigen. Men norske myndigheter er deltagende, sammen med USA og med Israel, i å sulte ut Gazas befolkning.

8. USA er en hegemonisk makt med militærbaser over hele verden. De har en krigsflåte med atomvåpen, i Persiabukta. Og baser andre steder i regionen. Men all makt går én vei: Det fins ingen islamsk flåte i Mexicogulfen, og ingen islamsk base i Midtvesten. Og heller ikke en islamsk plan for å drive ut folk fra Midtvesten, slik det fins planer om å fordrive folk fra Palestina. Den amerikanske dominansen må møte motstand.

Her får venstresidens NATO-motstand en annen og dypere begrunnelse. Det er klart det bekymrer norske myndigheter hvis slike holdninger skulle bre seg. Vi vet de finnes.

Mao og Muhammed

Det pussige med Linstads teser er at han illusterer hvordan det er mulig å kombinere Maos kulturrevolusjonære glød og antiimperialisme med islamismen. Det er faktisk også hva Tariq Ramadan gjør.

I mange punkter forfekter Linstad en islamistisk middelvei: vær ydmyk, ikke brautende, diskuter med ikke-muslimer, ikke bygg høye minareter, ikke provoser flertallet osv.

Men på slutten slår han fast, uten forstillelse, hva som er en muslims mål.

13. Muslimer tror ikke på det liberale demokratiet, styreformen her hos oss. Den har sekularisme som grunnmur. Den skaper sin egen elite, som påvirker opinionen, politisk og verdimessig, i sekulær retning. Den fremmer ikke en bærende moral. Men den krever hegemoni og dominans i politiske og verdimessige spørsmål. Det utfordrer ikke bare muslimene.

14. Islam er en offensiv tro. Den er sanksjonert av Gud. Og troen gjelder for alle. Den er revolusjonær, og sikter mot en bedre verden. Vi må ha strategier for det.

15. Islam er den ultimate tro. Den skal gjelde på Den siste dag. Om hundre, tusen eller hundre tusen år? Muslimer er tålmodige. Og bare Gud vet. Men det ligger utfordringer på oss, og de skal vi svare for.

Men hvorfor sjokkert? Dette er hva Ramadan har sagt i mange sammenhenger. Han har gitt uttrykk for at muslimer blir kulturelt penetrert av Vesten. Det må de verge seg mot. Hans hyllest til Europas frihet for muslimer er tvetydig: Hva skal friheten brukes til?

Yngve Kvistad skriver at manifestet er stigmatiserende for muslimer. Men dette er islamismens budskap. Hvorfor er Kvistad så provosert? Er det fordi Linstad som nordmann uttrykker seg klarere enn mange andre? Er Kvistad provosert fordi det blottlegger en motsetning mellom islamisme og liberalt demokrati som han helst hadde sett forble skjult?

Den største gåten gjenstår: Hvorfor trykker Aftenposten et slikt manifest? Er det for å skremme vannet av liberale muslimer? Jeg tror mange muslimer blir skremt, for det bekrefter nordmenns verste anelser.

Det destruktive ligger i at det fremsettes av en som tror på et fiendskap mellom demokratiet og islam/muslimer, ikke en som kan se på budskapet med kritisk blikk.

Muslimsk manifest

Fritanke.no: Islamsk råd: – Ikke behov for Linstads manifest

Les også

-
-
-
-
-
-
-