Denne 73 årige mannen i et villahus utenfor Århus er plutselig blitt focal point for en krig som raser mellom islamisme og det åpne samfunn. Hvilken underlig verden. Å si at det handler om ytringsfrihet er riktig, men yter ikke saken full rettferdighet. Den handler om noe langt mer, og det er det underlige med denne «krigen»: de store ting skjer ikke der de store og mektige befinner seg. Det skjer helt andre steder. Kurt Westergaard ante ikke hva han bega seg ut på da han tegnet turbantegningen. Det er ikke noe å fortryde. Det blir som å fortryde historien.