Nytt

En ny undersøkelse fra Växjö universitet viser stor avstandstagen til islam i Sverige. Undersøkelsen er gjort blant et representativt utvalg på 3500 personer og annenhver av de spurte er negative til islam. Bare 7 prosent er positive, og resten svarer at de er «nøytrale».

Hele 40 prosent mener at Sverige bør forby bygging av moskèer, 20 prosent er motstandere av forbud, mens de øvrige svarer nøytralt på spørsmålet.

Efter Schweiz folkomröstning mot minareter – om den växande opinionen mot moskéer i Sverige. Om hur en ickefråga väckt reaktioner i Frankrike. Hör om idéströmningen som varnar för europeisk velighet inför en växande muslimsk befolkning. Samtal om mytbildning och oreda i debatten som ökar motsättningar och motstånd mot människor från muslimska länder. Men också motkrafter; om nystarten för den Moriska paviljongen i Malmö och om hur muslimer och kristna bygger ett nytt Guds hus i Fisksätra – tillsammans.

Sveriges Radio: Minareter, muslimer och misstänksamhet