Nytt

VG har laget to nye debattsider og idag er det norsk-iranske Lily Bandehy som retter et flengende angrep mot Abid Q. Raja og Mohammad Usman Rana. Hun kritiserer dem for store egoer, for å oppkaste seg til talsmenn for alle muslimer, og for å gjøre innvandrere til ofre og anspore til forakt mot nordmenn. I virkeligheten tjener de islamistenes sak, skriver hun.

Innvandrere som tar en selvvalgt lederrolle, som Abid Raja og Mohammad Usman Rana, frustrerer mange andre innvandrere som selv vet å tenke klart. De to har oppsvulmede selvbilder og tror at de er representanter for alle muslimer i Norge.

Bandehy reagerer på innlegg de to har skrevet på vegne av «sin» generasjon hvor de raser mot det offisielle Norge og sier det er slutt på takknemlighet. Nå vil de ha sin rett. Hva er det de innbiller seg?, spør Bandehy.

De to selvutnevnte ledere for 75-erne driver psykologisk krigføring mot etniske nordmenn og ikke-etniske nordmenn ved å gi førstnevnte dårlig samvittighet og sistnevnte en passiv offerrolle. De legger all skylden på den norske staten.

De beskriver sin generasjon som ofre for Ap og Frp. Stakkars dem. De har fått juling fra foreldre og fra moskeen uten at den norske staten har grepet inn. De etterlyser inkludering og integrering uten å peke på hvor det egentlige problemet ligger.

Raja skriver at «integrering har blitt et svulstbegrep, nesten udefinerbart» (Aftenposten 13.juli). Hva gjør dere 75-erne for å hindre dette? Dere skaper et bilde av alle unge innvandrere som tradisjonalister, misfornøyde, kravstore og uhøflige.

Bandehy omtaler et innlegg i Aftenposten som Rana hadde i sommer:

Hvis man leser hele innlegget ser man at Rana er full av forakt mot nordmenn og at han skaper hatefulle fordommer hos unge innvandrere. Han tegner et feil og unyansert bilde og bidrar til å lage et polarisert samfunn.

De har vært viktige støttespillere for de middelalderske patriarkalske kreftene som sitter i moskeene i Oslo og driver med kvinneundertrykkelse, barnemishandling og kjønnsdiskriminering.

De spiller et farlig dobbeltspill med å feilinformere etniske og ikke-etniske nordmenn. De vet at den store hindringen i integreringspolitikken ligger i moskeene og prioritering av sharialoven over den norske loven.

Diskriminerer

De selvvalgte lederne for 75-erne tør ikke å ta et oppgjør med sharialoven, som er basert på autoritet og diskriminering. De tør ikke å ta avstand fra islams syn på homofili. De støtter hijaben, som er en markering for diskriminering av kvinner og er en uniform for islamistene. De to skaper uenighet og overfladiske debatter, og de stopper debatten når den ikke passer deres meninger.

Bandehy viser til at Abid Raja holdt en tale under en markering mot presteskapet i Iran 17. juni, fem dager etter svindelvalget. Der snakket Raja hele ti ganger om «den hellige Koranen». Mange av de tilstedeværende reagerte på talemåtene som de synes minnet om presteskapet de var der for å protestere mot.

Kamuflert islamist