Nytt

Oslo kommune tillater at muslimske kvinner kan bruke heldekkende badedrakter ved innendørsbadene i byene, melder NRK.

I følge avdelingssjef i Idrettsetaten i Oslo kommune Jan Zander er ikke langt tøy noe problem så lenge det ikke belaster renseanlegget unødig, eller hemmer bevegelse og aktivitet i bassenget.

– Det er noen som har behov for å dekke seg til. Vi synes det er viktig at flest mulig som bor i denne byen har tilgang på badene, og bruker badene. Og da forsøker vi i hvert fall innen rimelighetens grenser å ivareta også disse menneskenes interesser, sier Zander.

Det står ikke noe i reglene om hvordan man skal være kledt. Men hygiene har vært viktig; vask før bading og egnet tøy. Heldekkende drakter har ikke vært oppfattet som renslig. Det har endret seg med nye materialer, sier Zander. Han viser til at også konkurranssvømmere bruker heldekkende drakter. Men det er viktig at draktene er i materialet som ikke loer, sier han. Hvordan vaktene skal kunne skille på draktene sier han ikke noe om. I Sverige har folk stilt i joggebukser. Vil vaktene våge å ta belastningen med å sortere draktene?

Zander mener det ikke lenger er noe problem, så lenge badetøyet er rent og egner seg for bading og svømming.

– Det behøver ikke nødvendigvis å være det, se bare på de profesjonelle svømmerne. De bruker jo heldekkende drakter! Hvis materialet kan aksepteres til å brukes i vann, så er det greit. Det er ikke størrelsen på badedraktene som bør være avgjørende etter vår oppfatning, sier Zander.

Ella Gosh ved Primærmedisinsk Senter sier at det allerede er tillatt med heldekkende drakt på særskilte svømmetimer i to bydeler, og har vært det i lang tid. Den senere tid er flere kvinner blitt avvist som har stilt i slik drakt i den vanlige åpningstiden. Hun er glad det nås gis mulighet for disse kvinnene i alle kommunale bad i Oslo. Hun sier disse kvinnene er opptatt av sin sømmelighet.

Hvilke virkning dette vil ha på de andre badende, sier Zander ingenting om. Slike drakter er visuelt iøynefallende, og understreker sterkt hvem som er troende, og hvem ikke. I Storbritannia er det kommunale bad hvor man på bestemte tider ikke slipper inn uten å være sømmelig påkledt.

«Muslimske» badedrakter tillates