Nytt

Byråd Jøran Kallmyr (Frp) har ingenting å innvende mot at Idrettsetaten i Oslo kommune har sagt ja til heldekkende badedrakter i offentlige bad. Han mener også at dette bare er et spørsmål om hygiene. Folk må få ha på seg hva de vil.

Det er interessant at Kallmyr selv siterer reglene som sier at: «Av religiøse eller av kulturelle årsaker kan man tillate heldekkende badeklær». Man vedkjenner seg her at det er kulturelle og religiøse årsaker til at kvinner ønsker å komme i bad med drakter som går fra ankelen til halsen. Men hvis det er kulturelle-religiøse årsaker, burde man kanskje stilt spørsmålet: hvilke verdier er det som ligger bak en slik drakt? Har den noe budskap til omgivelsene, til de som ikke tildekker kroppen? Hva er dette budskapet? Kan det være til sjenanse for de andre? Denne påtvungne «dialogen» tar ikke myndighetene – hverken Folkehelsa eller Oslo kommune – stilling til, og heller ikke Fremskrittspartiet.

Byråd Kallmyr gjør en teknisk endring. Han likte ikke det med kulturelle og religiøse årsaker. Derfor har han endret ordlyden i reglementet. Det lyder nå:

Gjester som av forskjellige årsaker ønsker å bade i langt tøy, som dekker hele kroppen, må vaske seg og iføre seg rent badetøy før de bruker badstue og basseng

Kalllmyr likte ikke Idrettsetatens begrunnelse, som smakte av multikulturalisme. Han gjør den liberalistisk – priser valgfriheten – men konklusjonen er den samme: full rett til islamistisk badedrakt.

For byrådet er det hygieniske forhold som setter begrensinger på de badenes antrekk, ikke religiøse eller kulturulle forhold.

Det skal med andre ord ikke være religiøse eller kultrulle årsaker, men hva hvert enkelt invidiv føler for selv, som skal få avgjøre hva folk ha på seg når de bader.

For byrådet vil det være helt utenkelig at politikere og religiøse representanter skal bestemme hvordan kvinner skal kle seg i svømmehallen.

Det Kallmyr ikke går inn på er om valget av badedrakt er individualistisk, eller kollektivt. Om det er ledd i en ideologi. Vi er uvant med uniformer i badebassenget, men det er faktisk hva islamistene praktiserer, og som alle religiøse uniformer har de et klart budskap til omgivelsene: omvend dere.

Sitatene er fra Kallmyrs epost til document.no