Nytt

Beslutningen om å tillate kvinner å være iført heldekkende badedrakt i Oslos kommunale bad, er ikke noe politisk vedtak, det er ikke en gang et vedtak, men en oppjustering av ordensreglene, sier avdelingssjef i Idrettsetaten i Oslo kommune, Jan Zander til document.no.

– Vi hadde behov for å oppdatere reglene, det gjaldt aldersgrenser og også klesdrakt, både av hensyn til brukerne og egne ansatte, sier Zander.

– Hvis man av forskjellige årsaker, feks. kulturelle eller religiøse, ønsker å gå i heldekkende, så er det intet i veien for det, men da må det være tøy som er ment for bading. Feks. longs ønsker vi ikke. Vi tillater tøy ment for bruk i bad, i stoffer som polyamid og lycra.. Dette på grunn av sikkerhet og rensing.

– Det er altså ikke størrelsen som er avgjørende, men kvaliteten, presiserer Zander.

– Er dette et vedtak som er forankret i den politiske ledelsen?

– Det er vi i idrettsetaten som har bestemt disse reglene. Man finner det samme i feks. Østfold bad i Askim og de praktiseres i stor grad på andre bad. Det er i tråd md Folkehelsas uttalelser om at det ikke er størrelsen, men tekstilkvaliteten som avgjør.

– Har Folkehelsa kommet med noen uttalelse til dere i saken?

– Dette har Folkehelsa ment i forskjellige sammenhehng. Jeg har forholdt meg til en uttalelse jeg har lest, som var innhentet av andre i en tilsvarende sak, sier Zander.

– Dere har ikke reflektert over at dette er et omstridt vedtak?

– Det er først og fremst knyttet opp mot religion og kultur, men enkelte andre også – som pga skader/sykdom ønsker å være tildekket. Det er snakk om en justering av ordensreglene, ikke et vedtak, sier Zander.

– Dere følte ikke behov for politiske synspunkt på saken?

– Nei, etatsleder, direktør Anne Farseth, er selvsagt orientert og inneforstått med oppdateringen, sier Zander til document.no