Leder for Politijuristene, Curt A. Lier, sier de er tilbøyelig til å støtte regjeringens vedtak om å tillate hijab i politiet, selv om politijuristene også er klar over at saken har to sider. Forslaget har ikke vært oppe til grundig behandling og Lier etterlyser en grundigere høringsrunde fra departementet i en så viktig sak.

Leder av Politiets Fellesforbund, Arne Johannessen, uttrykte overfor document.no tvil om saken har vært ute til høring i organisasjonene. Det er en kritikk Lier deler.

-Vi er enig i at det godt kunne vært mer prosess. Saken har ikke vært skikkelig ute på høring. Jeg registrerer at det har vært kraftige reaksjoner og at Politiets Fellesforbund stiller seg negative. Vi er mer usikre. Vi ser mange gode grunner for en standardisert uniform. Men et hijab-forbud blir en sperre for ganske store grupper etterhvert.

-Man må gjerne være mot hijab, men realiteten er at det er uakseptabelt for en del av befolkningen å gå inn i politiet med et slikt forbud. Hvis vi skal ha et politi for alle, er jeg redd vi ikke kommer utenom dette, sier Lier.

– Men igjen, når jeg uttaler meg, så har vi ikke hatt en grundig behandling, presiserer han.

– Spørsmålet er vanskelig, men det er gode grunner for. Det er vanskelig å unngå, man vil stenge for mange ute på sikt. Det viktigste er at politiet skal gjenspeile det flerkulturelle samfunn.

-Men hijab er vel ikke bare et symbol som vender «innover», for den enkelte, det er også et symbol som sender signaler utover, til omgivelsene?

-Hijab representerer ikke en verdi som jeg anser som ønskelig, men vi må respektere at det er mennesker som har et annet syn. Vi mener at vi i vår kultur skal være forsiktig med å påtvinge andre våre oppfatninger. Går man noen år tilbake ser man også at det var andre oppfatninger i vårt samfunn. Mennesker kommer hit med andre kulturer og det blir feil å forvente at de skal tilpasse seg, sier Lier.

-Men er det en menneskerett å få jobbe i politiet?

– Nei, det er ikke det, men såpass rause må være være. Hijab er kanskje uvant idag, men om 2-3 år vil vi ikke reagerer på det.

-Som jurist er du kjent med at avgjørelser danner presedens. Hva med andre yrker, som læreryrket?

– I det yrket må vi ihvertfall tåle hijab. Det er et godt signal at folk skal få velge selv. Det er en rett de har i vårt samfunn.

– Men det finnes vel skoleklasser idag hvor en Davidstjerne er utenkelig, og kanskje også et kors. Hva da med valgfriheten?

– Det bør vi ikke aksepteere. Hvis noen vil bære Davidstjerne eller kors må de få lov til det, sier leder av Politijuristene til document.no.