Nytt

De fleste er sikkert kjent med programleder Siv Kristin Sællmanns halssmykke.  Hun ble overrasket over reaksjonen som hennes lille kors avstedkom. Hele 188 klager. Idag bringes saken opp for Kringkastningsrådet.

Rådets sekretær beskriver bunken med klagebrev som uvanlig tykk og sier de mange brevene om korssmykkesaken «arter seg (…) som en organisert aksjon».

I anledningen NRKs korsnekt presenterer Dagbladet idag et intervju med veteranen Einar Lunde. Han sier:

«- Korset har vært en del av vår kultur i hundrevis på hundrevis av år, og det må vi ikke være redde for å vise.»

– Vi er nordmenn, og dette er en del av vår kulturarv, slår han fast.

– Jeg sier ikke at vi ikke skal respektere andres kultur. Og vi har alle tiders innvandrere i dette landet. Men i møtet med andre kulturer er det viktig å være bevisst på og godt skolert i sin egen kultur, ellers kan den bli visket helt ut. Denne skoleringen må mediene være med på, mener Lunde

Ja, dette er det lett å si seg enig i, selv for oss nordmenn som ikke betrakter oss selv som personlig kristne. Nå vil Dagbladet høre lesernes mening og legger ut en meningsmåling hvor man kan svare «ja» eller «nei».

Men dette er Dagbladets spørsmål:

Bør NRKs nyhetsopplesere få bære religiøse symboler?

Hm, dette var ikke vel helt i tråd med temaet som var kors rundt halsen? Nå er korset blitt plassert i samme bås som alle andre religiøse symboler. Hva skal vi svare, vi som sier «ja» til diskré tradisjonrikt korssmykke men «nei» til det politiske tøystykket hijab?

Hallo, Dagbladet? Spørsmålet er feil.

Dagbladet