Nytt

Kors i klasserommet er utilbørlig påvirkning slo Menneskerettsdomstolen i Strasbourg fast i november ifjor. En mor i Italia hadde reist saken på vegne av sin sønn. Nå kommer saken opp i domstolens appellinstans. Hvis den blir stående kan det bli reist sak mot alle offentlige religiøse symboler.

37 jusprofessorer skriver i et brev at det til syvende sist kan bli reist sak mot nasjonalflagg med kors, som Dannebrog og det norske.

Grunnen er at de mener Menneskerettsdomstolen i og med dommen har introdusert et nytt prinsipp: retten til ikke å bli krenket. Hvis det blir stående står vi foran en bølge saker av «krenkelser»:

Sagen udsprang af en klage fra en mor i Italien, som mener, at det er uacceptabelt, at hendes børn bliver påduttet kors i klasseværelset, og at korset strider mod det livssyn, hun ønsker at give videre til sine børn.

Men professorerne mener, at det ikke bare er kors i skolerne, men alle religiøse symboler i det offentlige rum, der kommer under pres, hvis dommen stadfæstes. Det vil blandt andet sige de 17 nationalflag tilhørende lande under Europarådet, der indeholder religiøse symboler – herunder det danske.

Saken vakte stor oppstandelse i Italia og førte til den rene mobilisering for korset i alle offentlige kontorer. Dommen ble opplevd som et angrep på italiensk kultur og identitet.

Skulle appellinstansen opprettholde dommen kan den bety starten på en omfattende kulturkrig.


Eksperter: Dannebrog i fare efter korsdom