Historien om det lille korset rundt sykepleier Shirley Chaplins hals vokser: saken er blitt et symbol. Hun har båret korset siden hun ble konfirmert. Det er av samme størrelse som mange norske konfirmanter får og bærer. Det er ikke påtrengende. Man legger merke til at vedkommende er kristen.

Det kan synes som om det er det ledelsen ved det offentlige Exeter-sykehuset ikke liker. Chaplin fikk ordre om å skjule det eller ta det av. Man viste til uniformsreglementet og sikkerhetsforskrifter.

Men dette ville ikke Chaplin finne seg i. Hun så at kolleger fikk gå med religiøse symboler som var langt mer påtrengende, som hijab. Der trådte respekten for religion inn, men ikke når det gjaldt et lite kors. Chaplin kunne bare oppfatte det som kristenfiendtlighet.

Saken kommer opp for en domstol til uken, og retten har bedt om bevis for at det å bære et kors er noe kristne pleier å gjøre.

Dette skjer i Storbritannia.

Chaplin forsvares av en kjent menneskerettsadvokat, Paul Diamond.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.