Nytt

Leder av Politiets Fellesforbund, Arne Johannessen, ser ingen nye grunner til at det skal bli tillatt med hijab i politiet. Derfor er forbundet mot nå som for tre år siden.

Johannessen går dermed på vegne av forbundet mot et nytt forslag om hijab for politi og dommere, slik kilder i det regjeringsoppnevnte Livssynsutvalget sa til Vårt Land mandag.

– Jeg ser ingen nye argumenter for hijab som ikke var framme i forrige runde. Alle argumentene vi hadde den gangen, er like gyldige i dag. Det viktigste er nøytraliteten som politiuniformen skal symbolisere. Det skal være ett politi for alle i Norge, uansett hvilken religion, etnisitet eller andre meninger en måtte ha, sier leder Arne Johannessen i Politiets Fellesforbund til Dagsavisen.

– Regjeringen, med Grete Faremo i spissen, bør raskt komme på banen og stå opp for det regjeringen landet på sist. Saken har vært drøftet, og argumentene er kjent. Vi kan ikke ha en omkamp om dette annethvert år, sier Johannessen.

Statssekretær i Justisdepartementet, Astri Aas-Hansen, som måtte fronte forslaget i 2009, er kjølig til forslaget.

– Dette er ingen aktuell problemstilling i Justisdepartementet. For øvrig hører behandlingen av dette utvalgets arbeid inn under Kulturdepartementet.

Utvalgets leder Sturla Stålsett skriver i Dagbladet idag at samfunnet ikke må skyve fra seg religion som ressurs. Det må ikke bli slik at sekulariteten blir dominerende. Tvert om må religiøse mennesker få anledning til å utøve sin tro, skriver Stålsett.

Ifølge denne tanken skal religion få større gjennomslag i offentligheten.

Politiansatte krever hijab-nei
Avviser omkamp om hijab for politi.