Nytt

Justisdepartementet har sagt nei til å endre politiets uniformsreglement for å åpne for religiøse hodeplagg, skriver Dagsavisen. Avgjørelsen kommer i kjølvannet av at advokatfirmaet Hjort på vegne av sikhenes trossamfunn i Norge tidligere hadde varslet departementet at nei til bruk av turban sammen med politiuniformen ville utløse et søksmål mot staten for diskriminering.

Arne Johannessen i Politiets Fellesforbund er glad for avgjørelsen.

Jeg er veldig glad for at Justisdepartementet står fast på å beholde dagens uniformsreglement, og mener det fortjener ros i denne prinsipielt viktige saken. For meg er det like viktig å si nei til turban som det er å si nei til hijab i politiet. Det overordnede er at politifolk skal ha en fullstendig nøytralitet i forhold til uniformen.

Så gjenstår det å se om sikhenes trossamfunn gjør alvor av trusselen om rettssak. Sannsynligheten taler vel for at de heller enn å bringe sirkuset til hurtig og permanent avslutning med en for dem ufordelaktig kjennelse, legger saken på is i påvente av et gunstigere tidspunkt — i håp om at den allmenne rettsoppfatning i mellomtiden vil ha blitt litt mindre kompakt.

 

Politilua havner i retten