Nytt

Avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet, Truls Krogh, er mannen som ga rådet om det burde være tillatt med heldekkende badedrakt i offentlige bad. Krogh sier de la hygiene og sikkerhet til grunn. Den verdimessige siden har de ikke tatt stillingen til.

– Så lenge man benytter tøy som er ment for bading, så er det det samme med størrelsen. Det har med forurensingsbelastningen å gjøre: så lenge ikke tøyet er skittent eller loer, er det ok. Vi har unggutter som går rundt i badeshorts hele dagen, og der kan hygiene være et problem, sier Krogh for å illustrere at det ikke er noen nødvendig sammenheng mellom størrelse og hygiene.

– Men hvordan vil dere kontrollere det?

– Kontroll er vanskelig. Det er snakk om opplæring av de badende.

– Hvem bestemte at man skulle ta opp spørsmålet om heldekkende badedrakt i offentlige bad?

– Vi er rådgivere, og forsøker å avveie de forskjellige hensyn. Stort sett er jeg ansvarlig for vannhygienisk rådgivning. Så må eier av badeanlegg, eventuelt i samråd med kommunehelsetjenesten, vurdere rådene med tanke på hygiene. Hvordan de enkelte bad vurderer kvaliteten på vannet og anleggets renseevne vil variere. Totalvurderingen vår går på hygiene, og sikkerhet, liv og helse, dvs. avverging av ulykker.

– En heldekkende badedrakt har også andre sider. Har noen vurdert disse?

– Jeg er ikke sikker på hva du mener. Vi har fått henvendelse fra bad hvor noen ønsket å bade i heldekkende drakt, og vi har sagt at det ikke er lengden som avgjør, men kvaliteten. Vi har unngått spørsmålet om det er utilbørlig i forhold til andres oppfatninger.

– Vi fant at det ikke var noen grunn til å si nei, og slapp å ta stilling til om det var utilbørlig.

– Men har ikke tildekking også en verdimessig side?

– Jeg har ikke tenkt å ta stilling til det verdimessige, det er ikke vår oppgave å vurdere den dimensjonen.

– Er det ikke et verdimessig spørsmål uansett?

– Vi mener at andre ikke bør ta anstøt av at noen vil være fullt tildekket. Det finnes ingen hygienisk grunn.

– Men handler ikke denne saken også om synet på kropp og nakenhet? Har den ikke betydning også for andre muslimske jenter og ikke-muslimske?

– Det ligger utenfor vårt kompetanseområde å vurdere disse sidene. Vi holder oss til hygiene og sikkerhet.

– Burde ikke disse verdimessige sidene vært vurdert av en annen instans? Oslo kommune er en stor aktør og denne avgjørelsen kan danne presedens?

– Det har jeg ingen mening om. Jeg er kjent med at spørmålet om badedrakt er omstridt, men det ligger ikke innenfor vårt fagområde. Om staten burde hatt organer som vurderte dette, skal jeg ikke si, sier Krogh til document.no.