Norge våkner til nyheten om at «tusenvis av ansatte i departementene» kan ha vært utsatt for overvåking fra Forsvarets Sikkerhetstjeneste, FOST. KRIPOS undersøker om det har skjedd noe ulovlig. Men NRK, TV2 og avisene har ikke tid til å vente: de agerer som om saken er alvorlig, og politikere og såkalte eksperter uttaler seg villig vekk.

Finnes det noe substans i historien? VG har hatt seks journalister på saken. Likevel er alt de har klart å grave frem:

Etter hva VG kjenner til skal overvåkningen ha skjedd ved at Forsvarets Sikkerhetstjeneste har hatt ansvaret for datasikkerheten også for nøkkelpersoner på Statsministerens kontor og annet sentralt embetsverk. Av praktiske grunner skal disse personene være koblet opp mot Forsvarets sikre datanett.

Hvis Forsvarets Sikkerhetstjeneste oppdager noe som kan være et brudd med sikkerhetsbestemmelsene, vil personen som står bak, få et varsel om at vedkommende har brutt eller er i ferd med å bryte sikkerhetsreglene.

Sentrale kilder sier til VG torsdag at bakgrunnen for mistanken om ulovlig overvåkning kan være at en person, trolig ansatt ved Statsministerens kontor, har fått et slikt varsel, og reagert på at FOST overvåket personens datatrafikk. Dermed har alarmen gått.

FOST skal altså hatt ansvaret for datasikkerhet og reagert på tvilsom nettoppkobling. De gjør vedkommende oppmerksom på sikkherhetstrusselen. Vedkommende reagerer på «overvåking» og slår alarm. Hvis VGs fremstilling er korrekt har FOST bare gjort jobben sin, og det er heller grunn til å spørre om motivene til den ansatte ved SMK.

Ifølge NRK har ikke FOST noe med å følge med på trafikken til SMK og andre departementer, selv om de bruker Forsvarets datanettverk. Da vil i så fall saken stille seg annerledes. Da er det overskridelse av fullmakt, men det er ikke snakk om overvåking slik ordet vanligvis forstås.

Det springende punkt er: Har FOST rett til å overvåke trafikken til SMK og andre departement?

Det virker som om noen har gjort jobben sin, og at noen i politisk ledelse har hatt behov for å forsvare seg.

NRK slo på stortromma. Høyskolelektor Finn Sjue kunne hisse seg opp og snakke om en skandale som krevde en ny Lund-kommisjon. Han gjentok klisjeer om at det har lett for å utvikle seg en egen kultur i de hemmelige tjenestene. Han trodde det var noen som på egen hånd hadde tatt seg til rette, før han la til at de neppe hadde gjort det uten ryggdekning fra ledende hold. Pur spekulasjon, pur opphaussing. VG kvier seg heller ikke for å dra frem et gammelt lik som professor Thomas Mathiesen som prinsipielt er mostander av etterretning og sikkerhetstjenester og ønsker dem nedlagt.

Det er anskuelsesundervisning i den totale ansvarsløhset fra redaksjonenes side.

Etter Lund-kommisjonen har tjenestene ikke bare vært underlagt streng kontroll, de er også underlagt en politisk sensur. Dvs. politisk korrekthet bestemmer etterretningsarbeidet. Mullah Krekar får opphold, mens en sentral politiker/byråkrat/akademiker som Jan Egeland går inn for nærmest en Nürnberg-domstol mot Bush-administrasjonen.

Man aner en stor kløft mellom profesjonelle aktører og politisk ledelse. «Dagens avsløring» kan være et ledd i denne kampen. Leder av EOS-utvalget er Helga Hernes, et medlem av den sosialdemokratiske klubben. Mediene fungerer ikke som den fjerde statsmakt, men som klakører. Det er snart valg, og å mane frem et bilde av Sikkerhetsstaten er god propaganda.

– SMK-ansatt kan ha fått overvåkningsvarsel

Les også

-
-
-
-
-
-
-
-