En ansatt i Justisdepartementet som surfet på pornosider, var det som fikk alarmen til å gå hos Forsvarsdepartementet. Men spørsmålet er da om den politiske ledelsen ikke kjenner sine egne systemer. Alarmen skal gå når man besøker usikre nettsteder på et nettverk for sikker kommunikasjon.

Ifølge en kilde document.no har snakket med i Forsvaret, er dette en kontrakt alle må skrive under eller er orientert om: Uautorisert bruk utløser automatisk varsling.

– Jeg regner med at det her er snakk om Forsvarets FISBASIS-løsninger, som alle ansatte i Forsvaret er tilknyttet. Når det gjelder bruk av tjenestene Fisbasis og Fisbasis HEMMELIG, sikkerhetsgodkjent for hhv. begrenset og hemmelig informasjon, er det strenge regler for hva man kan gjøre og ikke gjøre. All aktivitet/bruk av løsningen logges (overvåkning). Dette er kjent for samtlige brukere, noe som bekreftes med en skriftlig kontrakt, sier kilden til document.no.

FOST, Forsvarets sikkerhetstjeneste, skal ha varslet om den uautoriserte surfingen, men da skal søkelyset ha blitt rettet mot FOST. Det høres helt utrolig ut. Det er jo slik systemet skal fungere.

– Ved slike «grenseoverskridelser» kommer det enkelt og greit opp et automatisk varsel om at siden/tjenesten er blokkert. Om nærmeste brukeradmin får opp et varsel eller hvordan det hele fungerer, vet jeg ikke. De har i alle tilfeller kontroll på hva som foregår, og jeg har ved flere anledninger blitt kontaktet av lokal brukeradministrator i tilfeller der underordnede har vært innom uheldige sider. Slike småsaker som dette blir tatt opp tjenestevei, mer alvorlige sikkerhetsbrudd rapporteres til FOST, sier kilden.

Disse opplysningene, som virker fornuftige og oppklarende, har ikke mediene greid å grave frem i løpet av et døgn. I stedet har man snakket med alle mulige etterretningsfiendtlige, for ikke å si antidemokratiske ML-ere i høy alder, som mer enn gjerne drar den gamle leksa. I kveld kom også Berge Furre på banen.

Mer overraskende er det at statsministeren og statssekretær Espen Barth Eide har gjort så lite for å forsvare FOST og de ansatte i Forsvaret. I stedet for å avdramatisere og dementere har de uttalt seg så tvetydig at det måtte bekrefte de villeste spekulasjoner.

Det har fått folk som tidligere justisminister Odd Einar Dørum til å rykke ut og spinne videre på forestillingen om en tjeneste «ute av kontroll». Det som har vært ute av kontroll her, er politiske myndigheter og forvaltningen. Journalister ser ut til å ha parkert enhver kritisk sans.

Man snakker konsekvent om overvåking. Det er loggføring det er snakk om. Overvåking er et uttrykk fra den kalde krigens dager. I dataalderen driver man med loggføring av adresser, og visse adresser er sensitive og utløser automatisk alarm. At politiske myndigheter går med på å kalle dette overvåking, er å sage over grenen man sitter på. Disse alarmene er førstelinje i informasjonssikkerhet.

– Sikkerhetsklarering er å anse som en løpende avtale mellom den klarerte og klareringsmydighet. Det at FOST/NSM følger med på hva den klarerte foretar seg på Forsvarets informasjonssystemer, og forsåvidt også ellers i livet, bør ikke komme som noen overraskelse, sier kilden.

Skandalen her er forsøket på å diskreditere og kompromittere FOST og nasjonale sikkerhetsmyndigheter. Det er rett og slett å rive ned det digitale forsvaret.

Finnes det krefter som ikke ønsker å bli kikket i kortene? De er i så fall en sikkerhetsrisiko. FOST har bare gjort jobben sin.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂