Nytt

Etter at de etiopiske foreldrene hadde avlevert et varmt forsvar for kjønnslemlestelse, stemte Utlendingsnemda (UNE) enstemmig for å gi familien oppholds-og arbeidstillatelse i Norge.

– Jenter som er kjønnslemlestet, er roligere og mindre interessert i gutter, argumenterte den etiopiske faren – og gjorde det klart at de aktet å kjønnslemleste datteren sin dersom de måtte vende tilbake til Etiopia:

Resultatet var at UNE klassifiserte datteren som en flyktning med krav på beskyttelse i henhold til Utlendingsloven. Dermed fikk både datteren og foreldrene oppholds-og arbeidstillatelse.

Dette er en av en rekke saker hvor nemnda har overprøvd Utlendingsdirektoratet, og innvilget opphold til afrikanske familier.

– Det er helt absurd. Jeg kan ikke forstå at UNEs fortolkning av barnekonvensjonen er korrekt. Det er mange eksempler på at jenter likevel blir kjønnslemlestet selv om foreldrene får opphold, sier Høyres innvandringspolitiske talsmann Bent Høie.

Frp vil nå ta opp UNEs praksis i Stortingets kontrollkomité.

ABC Nyheter: Truet med omskjæring – fikk oppholdstillatelse