Nytt

En somalisk mann er siktet for medvirkning til kjønnslemlestelse av datteren. Han ble anmeldt av Human Rights Service. Helsepersonell har flere ganger bedt om at datteren får medisinsk hjelp, noe han har nektet og vunnet frem med. Mannen skal også ha opptrådt truende mot offentlig ansatte.

Pressemelding fra HRS:

For første gang i norsk historie er en mann av somalisk opprinnelse siktet for å ha medvirket til kjønnslemlestelse av datteren. Siktelsen ble tatt ut 5. januar av Nordre Buskerud politidistrikt etter at Human Rights Service anmeldt faren for kjønnslemlestelsen og en rekke andre forhold. Mannen er også siktet for vold mot jenta, hennes eldre søster og hustruen.
Politiet fikk ikke medhold i fire ukers varetektsfengsling av mannen og har anket saken til lagmannsretten.
Etter HRS sin erfaring, ble jenta tatt til Somalia sommeren 2008 der lemlestelsen skal ha skjedd. Hun kom for sent tilbake til skolestart og det ble raskt klart at hun hadde helseplager i underlivet. Faren ble konfrontert av offentlig ansatte med mistanken om nylig utført kjønnslemlestelse, men han avviste anklagen og hevdet at kjønnslemlestelsen ble utført før jenta innvandret til Norge i 2006.
Helsepersonell har ved flere anledninger det siste halvåret anmodet faren om at jenta får medisinsk hjelp, noe han har avvist og vunnet frem med.
Faren er også anmeldt for å ha tvangsgiftet jentas eldre søster på 19 år høsten 2008. HRS har også anmeldt han for voldsutøvelsen mot både døtrene og hustruen, frihetsberøvelse, samt å nekte dem å integrere seg i Norge.
Mannen har en svært truende adferd, noe som gjør at ved ulike anledninger ber offentlig ansatte som må ha kontakt med ham, om sikkerhetsbeskyttelse. Til tross for at voldsaspektet er godt kjent i byen der familien bor, er ingenting konkret gjort for å gi barna og hustruen beskyttelse mot ham.
HRS finner det svært klanderverdig at ingen ansvarlig instans har grepet konkret inn for å hjelpe og beskytte barna og kvinnen, samt å sørge for at saken behandles etter gjeldende lovverk.
Vedlagt anmeldelsen i anonymisert form.
Human Rights Service,
v/informasjonsleder Hege Storhaug

Anmeldt for kjønnslemlestelse