Nytt

Begynner jødehat å bli stuerent i Norge? På et nettsted som promoterer øyene i Oslofjorden, finner man påhengt slagord som hevder at «Adolf Hitlers ideologi er nå blitt jødenes ideologi».

Noe skjer i hodene på folk.

Osloøyene ligger i indre Oslofjord og består av 11 større øyer og like mange små øyer. Mange av disse eies av Oslo kommune og forvaltes som friluftsområder. To av øyene ligger ikke i Oslo kommune. Disse er Langøyene (Nesodden) og Håøya (Frogn). Det er mange egnede badeplasser, kulturhistorieske bygninger og store arealer er fredet som naturreservat.

Det tas sterk avstand fra Israels terrorisme.
Det utvalgte folk har startet ny holocost (sic) med utryddelsen av Palestinerne.
Adolf Hitlers ideologi er nå blitt jødenes ideologi.
Tragisk!

Harald Gjerde (44) står for tekst, bilder og lay-out

Slik er det oppstilt. Under teksten om Osloøyene ligger slagord om Israel og jødene. Det er helt mal apropos, men Harald Gjerde har åpenbart et behov for å markere sitt syn. At man kan gjøre dette i Norge anno 2009 og føle seg bekvem med det, på et nettsted for turisme, ment for allmuen, sier noe om en forventet aksept for slike meninger.

Osloøyene på internett