Feature

an-naim_a_headshot_07.jpg

Det finnes altså lærde muslimer med verdier og prinsipper som lar seg forene med et moderne samfunn. Å kjenne til personer som Abdullahi Ahmed An-Na’im er viktig. Han har hele tradisjonen innabord, og kan måle seg med hvem det skal være. Han har den integritet man merker hos mennesker som tar andre på alvor. At det finnes en slik tradisjon innen islam gir håp: An-Na’im kan fortelle at dagens ekstremisme er et nytt fenomen. Islamistene postulerer et teokrati som aldri har eksistert tidligere. Der ligger deres totalitære lengsel. Som botemiddel mot ekstremismen vil han modernisere Koranen, slik at de humane trekk får forrang, og de krigerske parkeres, slik det har skjedd med deler av Bibelen. Folk som An-Na’im trenger støtte. Hvorfor er ikke en person som ham invitert til å forelese på universitetet? Vanlige menneskers instinktive reaksjon på muslimske talsmenns tryngsyn, og ikke minst – humørløshet, er helt adekvat. Det er som et begravelsesfølge. An-Na’im blide ansikt viser at det finnes en annen islam.