Begrepet «radikal islam» distanserer islam fra ekstreme handlinger som begås i islams navn, selv om handlingene harmonerer med islamsk lære. Begrepet brukes gjerne av bekymring for å bli stemplet som islamofob eller for å inneha skepsis til religionen islam. 

Imamen Younus Kathrada mener de som deler islam opp i moderat og radikal er «fiender og motstandere av islam». Noen tar oppfordringen til jihad på alvor. Andre gjør det ikke. Begge deler er Allahs lære: Å gjøre for lite er like ekstremt som å gjøre for mye. 

I oktober publiserte Muslim Youth of Victoria en video av Kathradas fredagspreken. Her benekter han eksistensen av radikal og moderat islam. Han hevder at disse begrepene brukes av islams fiender samt av uvitende og hyklerske mennesker. 

Ekstremisme skal ikke fordømmes

Ifølge Kathrada er alle islams befalinger, inkludert å drive jihad for Allahs skyld, moderate handlinger. 

Organisasjonen MEMRI har publisert en engelskspråklig oversettelse av Kathradas preken.

– De som mener at islam kan være ekstrem har anklaget Allah for å være ekstrem og har derfor handlet som en vantro. 

Prekenen hadde tittelen «Radikal vs. moderat islam». Kathrada starter med å si at vi hører mye om islamsk ekstremisme og om moderat islam i motsetning til radikal islam:

– De som bruker slik terminologi er enten fiender av islam, eller uvitende uten forståelse av islam – eller de er hyklere som er ute etter å forvrenge bildet av islam.

– Ekstremisme, overdrivelse eller å presse grensene i religionen er på ingen måte klanderverdig og skal ikke fordømmes. Når vi taler om ekstremisme er det bare den ene siden som kommer frem – det at folk går utover visse grenser. Det de ikke skjønner er at det også er en annen grense – å gjøre for lite er også ekstremisme.

– Jihad er en middelvei

– Islam er Allahs religion – den han har valgt og godkjent for sin skapelse – så hvis noen skulle si at islam inneholder ekstremisme eller at det finnes radikal islam eller at det finnes ekstremisme i islam, så har de anklaget Allah for ekstremisme og for å være radikal, og har da handlet som en vantro. Dette vil faktisk føre en person ut av islam. Det er vantro å si at det finnes noe slikt som radikal islam eller islamsk ekstremisme fordi det vil være å anklage Allah for å være ekstrem og radikal.

Ifølge Kathrada er alle Allahs påbud og forbud, inkludert jihad for Allahs skyld, moderate handlinger: 

– Jihad er moderat og det er når betingelsene er oppfylt, en middelvei – noe vi vet fra Koranen og profetens autentiske sunnah. Virkeligheten er at islam pr. definisjon, er moderat … det finnes hverken moderat eller radikal islam. Det må være klart i tankene våre.

Allah befaler jihad

– Alt Allah har lovfestet i Koranen, påbud eller forbud, og alt som har nådd oss ​​gjennom autentiske beretninger fra profeten, er en middelvei. Vit at det er det som er moderat uansett hva folk sier. Allah befaler i Koranen at jihad skal etableres og det samme gjør profeten Muhammed. Jihad skal utføres med den rette forståelsen av hva jihad er ifølge muslimer – ikke ifølge de vantro og islams fiender og de som ønsker islam og muslimer ondt. Deres definisjon spiller ingen rolle for oss. Den er falsk. Jihad som vi kjenner fra Koranen og profetens autentiske sunnah når betingelsene er oppfylt, det er den moderate middelvei.

– Bare kafirer snakker om radikal islam

Younus Kathrada beskriver en muslim som «en person som følger Allahs religion, islam». En muslim er en person som velger islam som helhet, ikke bare de delene som passer ham.

– Hvis du er en muslim som vi nettopp har beskrevet, så er det åpenbart at de vantro aldri vil være tilfreds med deg. Det eneste de vil være tilfreds med er at vi forlater islam, følger deres veier og adopterer deres verdier. Dette er det eneste som kan glede dem.

– Selv om det finnes muslimske ekstremister, er det ingen ekstremisme i islam, Allahs religion. Mennesker kan overdrive eller være uaktsomme – de forstandige forstår det. Jeg håper du, når du hører om radikal islam og islamsk ekstremisme, vet at disse ordene ikke brukes av muslimer.

 

 

Kjøp Ruud Koopmans’ bok her!


Kjøp julegavene fra Document!


Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.