At kong Charles III av Storbritannia har et intimt forhold til islam er ingen nyhet. En gang studerte han arabisk for bedre å forstå Koranen. Han har ved flere anledninger fremholdt islamsk historie og teologis fortreffelighet.

– Konverterte i hemmelighet

I 1996 hevdet stormuftien på Kypros at Charles i all hemmelighet hadde konvertert til islam: 

– Visste du at prins Charles har konvertert til islam. Ja, han er muslim. Jeg kan ikke si mer. Men det skjedde i Tyrkia. Ja, han konverterte, sa den nu avdøde Nazim Al-Haqqani. 

– Sjekk hvor ofte han reiser til Tyrkia. Du vil oppdage at din fremtidige konge er muslim.

Buckingham Palace avviste påstanden som nonsens. 

Kong Charles’ respekt for og kunnskap om islam er godt dokumentert. Han skal ha lært seg arabisk for å kunne lese Koranen, og det har den islamske verden fått med seg.

Charles har flere ganger understreket sine bekymringer for klima- og miljøspørsmål med henvisninger til islamsk teologi.

Islams forståelse av naturens orden

I 1996 foreslo han i en tale, «A Sense of the Sacred: Building Bridges Between Islam and the West», at Vesten gjennom islams forståelse av naturens naturlige orden, kunne få hjelp til å «gjentenke vår praktiske forvaltning av mennesket og dets miljø». 

Charles utdypet synspunktene i 2010 ved Oxford Center for Islamic Studies hvor han siden 1993 har vært deres høye beskytter:

– Ut fra hva jeg vet om kjernen i og utdypningene av islam, er det viktige prinsipp å huske at det er grenser for naturens overflod. Dette er ikke vilkårlige grenser, det er grenser Allah har satt og hvis jeg forstår Koranen korrekt, er muslimer pålagt ikke å overskride dem.

Skattkammer av akkumulert visdom

Han sa også at islam er «et av menneskehetens største skattkamre av akkumulert visdom og åndelig kunnskap».

– Den ubekvemme sannhet er at vi deler denne planeten med resten av skaperverket og vi kan ikke eksistere uten det avbalanserte nettet av liv rundt oss. Det har islam alltid lært oss, og å ignorere det er å misligholde vår kontrakt med skaperverket.

Han nevnte eksempler på hvordan «profetens lære» fremmet langsiktig ressursbruk fremfor «kortsiktig økonomi». 

Mislikte Muhammed-tegningene

I 2006 kritiserte Charles publiseringen av de danske Muhammed-tegningene under et besøk ved Al-Azhar-universitetet i Kairo. 

– Det sanne tegn på et sivilisert samfunn er den respekt det har for minoriteter og fremmede. Den grufulle striden og vreden over de danske tegningene viser hvilken fare som følger av at vi ikke respekterer det som er hellig for andre.

Salman Rushdie

I 2014 sa forfatteren Martin Amis at han hadde havnet i krangel med Charles om hans manglende støtte til Salman Rushdie efter Ayatollah Khomeinis fatwa for publiseringen av Sataniske vers. 

Ifølge Amis ville ikke Charles støtte noen som «fornærmer andres dypeste overbevisninger». Fatwaen medførte at den norske forleggeren William Nygaard ble skutt, Rushdies italienske oversetter stukket med kniv og japanske redaktør myrdet.

Rushdie ble alvorlig skadet i 2022 efter å ha blitt angrepet med kniv i New York.

Sataniske vers – nærmere og lenger borte

Oxford Centre for Islamic Studies tok Charles i 1993 opp Vestens behov for å bedre sin forståelse av islam: 

– Vesten misforstår islams islams natur og er uvitende om den gjeld vår sivilisasjon har til den islamske verden. Kjernen i islam er at den har bevart et integrert syn på universet. Islam negter å adskille menneske og natur, religion og videnskap, ånd og materie – og har bevart et metafysisk og forenet syn på oss selv og verden omkring oss som vi mistet med den videnskapelige revolusjon. Vi må heller ikke fristes til å tro at ekstremisme er mer et kjennetegn ved muslimer enn ved kristne. Det store flertallet av muslimer er moderate, islam er middelveiens religion. Profeten selv fryktet ekstremisme.

Islams moralske økonomi 

I 2013 avslørte Charles overfor World Islamic Economic Forum detaljert kunnskap om islamsk finans og hvilke fordeler det kunne gi de globale finansmarkeder. 

– Det er en absolutt god idé å utforske hvordan islams moralske økonomi kan muliggjøre en rettferdig og etisk økonomisk styring som for eksempel musharaka hvor långivere deler låntagerens risiko – og profittdeling i mudharabah. Dette er veldig forskjellig fra konvensjonell finans hvor risikoen overføres til noen andre mens profitten kun går én vei.

Han nevnte også det islamske konseptet riba (åger) i forbindelse med rettferdig bruk av naturressurser. 

– Hvis Koranens strenge forbud mot riba ble brukt ville gjelden vi har til fremtidige generasjoner for utarmingen av jordens naturkapital, bli funnet å være åger og dypt uakseptabel. Om finansmarkedet og næringslivet holdt seg til islams prinsipper kunne vi oppnå mer etiske resultater.

– Muslimer introduserte null i europeiske hoder

Charles har flere ganger kommentert muslimers bidrag til videnskap, kunst og den akademiske verden: 

– Vi må huske at Vesten står i gjeld til islams lærde. Det er takket være dem at den klassiske lærdom overlevde den mørke middelalder, sa han ved universitetet Al-Azhar i 2006. 

Tre år tidligere kommenterte han islams bidrag til matematikk ved Markfield Institute for Higher Education

– Alle som betviler islams og muslimers bidrag til den europeiske renessanse bør som en øvelse gjøre noen enkle regnestykker med romertall. Takk og lov for arabiske tall og at muslimske matematikere introduserte konseptet null i europeiske hoder!

Islamsk kvinnesak

I 1993 snakket han ifølge Middle East Eye varmt om kvinners rettigheter i muslimske land: 

– Islamske land som Tyrkia, Egypt og Syria ga kvinner stemmerett like tidlig som Europa. I disse landene har kvinner lenge hatt lik lønn for likt arbeid og samme muligheter som menn til å gå til topps i samfunnet.

Forut for kroningsseremonien havnet Charles i konflikt med den anglikanske kirke da han krevde også «andre trossamfunn» representert under seremonien.

Kroningen av Charles fokuserer på «mangfold og inkludering»

Ifølge det britiske Office of National Statistics økte antall muslimer i England og Wales fra 2,7 millioner eller 4,9 prosent i 2011 til 3,9 millioner eller 6,5 prosent i 2021. I samme periode falt antall kristne med 13,1 prosent.

Kjøp Jean Raspails roman «De helliges leir»!  Du kan også kjøpe den som e-bok.

Ny bok fra Alf. R. Jacobsen. Kjøp boken her!

Kjøp Susanne Wiesingers bok «Kulturkamp i klasserommet»!  Du kan også kjøpe den som e-bok.

Kjøp Halvor Foslis bok her!

Kjøp billetter til boklansering i Oslo den 8. juni her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.