Sakset/Fra hofta

Det er mange tanker man kan gjøre seg rundt at Aftenpostens redaktører har gjort seg til megafon for islamisme, gjennom å trykke Mohammad Usman Ranas kronikk om «ekstremismen i det sekulære samfunn», i seg selv en megetsigende formulering, hypet som den er.

Kronikken er et signal til muslimer i Norge: se hvor sterke islamistene er, se hvilken posisjon vi har! Den som våger å opponere vil få merke vår vrede.

Den sier også at: se hvor flinke vi er til å manipulere det dumme, relativistiske borgerskapet, med eventyr om krenkelse og forsvar for de kristne, eller jøder.

Kronikken er også et signal internt: hvordan blir morgenmøtene? Hvem vil våge å si at avisen har blitt megafon for islamisme? Det er ikke lenge siden A-magasinet hadde en famøs artikkel om og med Yusuf Qaradawi. Man kjenner det norske bygdedyret og Jante: hvordan blir det å forholde seg kritisk til islamisme og islam i det hele når slike innlegg heises frem?

Men størst skade gjør avisen på det åndelige: islamismen gjør at det oppstår to vokabularer. Alle ord får dobbelt betydning. Slik er det med totalitære bevegelser. De omdefinerer begrepene ut fra egne behov. Det er ikke tilfeldig at Rana bruker ordet «ekstremisme» i en helt uvanlig sammenheng. Akkurat som man snakker om ytringsfrihetsfundamentalister. Når også innfødte norske aktører bruker begrepene på samme måte, skal man være på vakt. Da har islamistene vunnet en seier. Det siste er at man kaller terrorister for kriminelle, og ikke religiøse. En klar seier for islamistene.

Resultatet av denne dobbelte språkføring blir full forvirring, og endeløs krangel. Da har islamistene oppnådd sitt mål. De kan skjære gjennom og vise hva en klar definisjon betyr. Motstanden er i mellomtiden blitt svekket, og på den andre siden er det ingen som helt lenger er sikker på hva ordene betyr. Slaget står om ordene.

PS. En helg med Weekendavisen overbeviser. Livet er for kort til å kaste bort på Aftenposten. Jeg kan bare anbefale Nordens utvilsomt beste avis. Det har et intellektuelt nivå som man ikke lenger finner i norske aviser.

Les også

-
-
-
-
-

Les også