Nytt

Karen Jespersen blir idag utnevnt til ny sosialminister, en post hun også hadde som sosialdemokrat på 90-tallet. Jespersen er en av de skarpeste kritikerne av en appeasementpolitikk overfor islamister. Hennes inntreden i regjeringen kan bety initiativ som også får betydning for Norge.

Jespersen er gift med Ralf Pittelkow. Sammen har de to skrevet en rekke bøker om utfordringene ved det flerkulturelle samfunn; tap av sammenhengskraft og nasjonal identitet, kamp for opplysningstidens idealer og for at de også skal gjelde nye dansker.

Deres siste bok «Islamister og naivister» ble en bestselger og fikk internasjonal omtale. Sist høst forlat Jespersen sosialdemokratiet og meldte seg inn i Venstre.

Som sosialdemokratisk sosialminister på 90-tallet ønsket Jespersen å introdusere en ny innvandringspolitikk. Hun så mange av problemene som idag er erkjent: henteekteskap, tvangsgifte, manglende integrering. Men sosialdemokratiet våget ikke. Det banet veien for Demokratisk Folkeparti og Anders Fogh Rasmussens valgseier i 2001.

Hadde sosialdemokratiet den gang hørt på Jespersen kunne mye vært annerledes. Kanskje også i Norge.

Man skal ikke se bort fra at Jespersen vil kunne selge danske løsninger til Norge, selv om hun nå representerer et borgerlig parti. I det minste kan hun bli en god ambassadør.