Nytt

Sosialminister Karen Hækkerup (S) bekrefter at velferdsstaten må omprioritere for å overleve. Heller ikke pensjonen er en hellig ku. Det får både Enhedslisten og Dansk Folkeparti til å skumme.

I et intervju med Berlingske gjentar Hækkerup at det er snakk om en fundamental omlegging.

Velferdsstaten bygger på likhetsprinsippet, på like regler for alle. Men hvis valget står mellom likebehandling og velferdsstaten, velger Hækkerup velferdsstaten. Det betyr konkret at feks. folk med god råd som betaler for privat rengjøring i yrkesaktiv alder, må påregne å gjøre det samme som pensjonister.

Et foreldrepar med et handikappet barn har i dag gratis plass i barnehave. Hvorfor skal de ha det? De må da kunne betale som alle andre? sier Hækkerup, som stadig mener de har rett til ekstrahjelp.

Mer penger skal så kanaliseres til de ressurssvake. Men hun er klar over at det kan svekke skatteviljen hos middelklassen. Det finnes et smertepunkt, hvor middelklassen vil føle at den kun melkes, og får lite igjen. Hvis det kobles til feks. større utrygghet i samfunnet, kan det være middelklassen sier «nok er nok», de føler at de ikke blir tatt hensyn til.

Men utgangspunktet for Hækkerup er at dagens system ikke kan overleve i sin nåværende form.

Socialminister Karen Hækkerup (S) varsler et snarligt opgør med en række velfærdsydelser, som der ikke længere er råd til, når regeringen vil forbedre vilkårene for udsatte børn og styrke indsatsen over for de allersvageste. Allerede til efteråret vil socialministeren komme med et konkret udspil til besparelser, og inden da ønsker hun en debat om, hvad der er ret og rimeligt i et velfærdssamfund som det danske.

»Når der er nogle ting, vi vil forbedre, så er der noget andet, vi må kigge på og skære væk. Derfor vil jeg gerne have en prioriterings­debat om vores velfærd. Vi skal turde gennemgå de ydelser, vi har på vores hylder,« siger Karen Hækkerup.

Om noen år vil Danmark ha 150.000 nye mennesker over 75 år. Det vil stille store krav til velferdsstaten. Derfor vil sosialdemokraterne begynne med omprioriteringen nå.

Det er et politisk risikospill. Tradisjonelt har det vært høyrepartiene som har stått for nedskjæringer og privatiseringer. Spørsmålet er om sosialdemokratene våger å slippe det frie initiativ og konkurransen til, eller om de vil satse på skatt og innkreving. Da vil de presse sitronen og det skaper motvilje. Tillater man i stedet konkurranse, vil det skape dynamikk, men også større forskjeller.

Det er en kamp om sosialdemokratiets sjel.

I et multikulturelt samfunn har ikke sosialdemokratiet råd til å satse på en modell preget av skatter og offentlig sektor. Da vil den miste middelklassen. En stor offentlig sektor kan i lengden ikke kamuflere det.

Regjeringspartner SF stritter imot. Der i gården ser man intet behov for grunnleggende reform.

Men regeringskollegaerne i SF afviser at se på ændringer i den måde, som det danske velfærdssamfund er skruet sammen på.

– Nej, SF har ikke et opgør med velfærdsstaten på tapetet, siger partiets politiske ordfører Jesper Petersen.

Minister i opgør med velfærden

SF afviser opgør med velfærdsstat