Nytt

Den rådende oppfatningen om at befolkningen i Skandinavia har har høy tillit til andre mennesker på grunn av velferdsstaten er feilaktig, mener forsker og økonom Christian Bjørnskov ved Aarhus universitet og Andreas Bergh ved universitetet i Lund. Det er tillit som skaper velferdsstaten, ikke omvendt. Den nødvendige tilliten er enestående for de skandinaviske landene, og derfor kan ikke den skandinaviske velferdsmodellen eksporteres til andre land.

Tillit er en grunnleggende forutsetning for velferdsstaten, og uten denne tilliten ville den skandinaviske modellen bryte sammen, sier Bjørnskov til Forskning.no.

De to forskerne har skrevet artikkelen «Historical Trust Levels Predict the Current Size of the Welfare State» i økonomitidsskriftet Kyklos. Artikkelen er basert på tall fra en internasjonal verdiundersøkelse og flere amerikanske undersøkelser hvor ulike nasjonaliteter er blitt spurt om tilliten til andre. De amerikanske undersøkelsene viser at etterkommere av utvandrere fra Skandinavia for 150 år siden, og for 70 år siden, har større tillit enn andre. Dette viser at tilliten kom før velferdsstaten, da etterkommerne av utvandrere har like høy tillit som dansker, nordmenn og svensker til tross for at deres forgjengere utvandret før den moderne velferdsstaten ble innført. Tilliten må derfor ha en annen forklaring, sier Bjørnskov til Forskning.no:

– Tradisjonelt mener man tilliten blant skandinaver er høy fordi vi har hatt et rettferdig politisk system og et velfungerende rettssystem. Men de instansene ble først innført etter den første store utvandringsbølgen på 1800-tallet. Likevel er etterkommere av de første utvandrerne like tillitsfulle som andre av skandinavisk ætt, sier Bjørnskov.

Forskeren mener at det høye tillitsnivået kan skyldes at særlig Danmark og Norge har hatt stor intern stabilitet, med få feider, borgerkriger eller generell splittelse. Men også Sverige og Finland befinner seg på toppen, og i resten av verden er det bare Canada og New Zealand som kan vise til lignende nivåer av den tilliten som er avgjørende for velferdsstaten:

– Tillit er avgjørende for velferdsstaten fordi den bygger på at vi gir pengene våre til folk vi ikke kjenner. Vi må tro at de som får pengene, faktisk trenger dem. Derfor ser vi så skarpe reaksjoner når folk føler at andre mottar penger urettmessig, sier Bjørnskov.

Bare Canada og New Zealand har lignende tillitsnivåer. Det ville være utenkelig å innføre velferdsstaten i andre land, mener Bjørnskov.

– Velferdsstaten ville kollapse i et land som Hellas, hvor mistilliten er stor og korrupsjon er utbredt. I land med liten tillit blir korrupsjonen større fordi det er menneskelig å kare til seg hvis man andre gjøre det samme, sier han.

Forskning.no: – Tillit skaper velferdsstaten – ikke omvendt