Nordmenns tillit til politikere går ned, ifølge Innbyggerundersøkelsen. Samtidig tror flere at det foregår korrupsjon her til lands.

– 2022 og 2023 har vært preget av flere krevende nasjonale og internasjonale forhold som økte levekostnader og renter, krig og andre hendelser. Dette kan ha preget innbyggernes holdninger, sier direktør Hilde Singsaas i Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ).

Tirsdag la de fram Innbyggerundersøkelsen 2024. 8600 nordmenn svarte mellom oktober og desember i fjor på spørsmål om hvordan det er å bo i Norge. Og tilliten faller på en lang rekke områder.

De to institusjonene som har hatt størst fall i tillit siden forrige undersøkelse i 2021, er regjeringen og Stortinget.

På en skala fra 0–10 havnet tilliten til regjeringen på 5, sammenlignet med 6,2 i forrige undersøkelse. Tilliten til Stortinget har falt fra 6,4 til 5,4.

Til sammenligning er tilliten høyere til institusjoner som domstolene (7,3) og bankene (6). Likevel har tilliten falt også hos disse.

Fallende tillit jevnt over

Det var også en nedgang i innbyggernes tillit til at stortingspolitikere arbeider for folks beste. Den endte på 4,7 sammenlignet med 5,5 i forrige undersøkelse.

Tilfredsheten med hvordan politikerne på Stortinget lytter til innbyggernes synspunkter, har også gått ned siden 2021. Den går ned fra 5 til 4,3 på skalaen fra 0–10.

Samtidig går innbyggernes vurdering av helsetjenestene noe ned. Vurderingen av sykehusene gikk opp i 2021, som var en tid preget av pandemien. Da var den på 7,7, mens den nå har falt til 7,1.

Tilliten til institusjoner som både Forsvaret, Nav, Skatteetaten, Lånekassen, utdanningsinstitusjoner, samt Statens vegvesen har også gått noe ned.

– I likhet med tidligere undersøkelser ser vi at innbyggere som har brukt en offentlig tjeneste det siste året, jevnt over er mer fornøyd med tjenesten enn de som ikke har brukt den, sier Singsaas.

Flere tror det skjer korrupsjon i Norge

Seks av ti nordmenn tror det foregår ulike former for korrupsjon i staten, ifølge undersøkelsen.

Samtidig tror fem av ti at det foregår korrupsjon i kommunene. Det er en økning fra 2021 da fire av ti svarte at de tror det er korrupsjon i staten og kommunene.

– Det er en negativ utvikling i hvor mange som tror det forekommer korrupsjon i Norge, og det må tas på alvor, sier Singsaas.

– Samtidig ser vi at Norge gjør det bra i internasjonale rangeringer av korrupsjon. Organisasjonen Transparency International rangerte Norge nylig som verdens fjerde minst korrupte land, understreker hun.

Det er også flere innbyggere enn før som tror at venner og familie favoriseres i både statlig og kommunal saksbehandling. Fra forrige undersøkelse har tallet økt fra fem til seks av ti innbyggere.

Kvinner har høyest tillit til politiet

Tirsdag kom også politiets egen innbyggerundersøkelse. Den viser at tilliten til politiet er uendret siden forrige undersøkelse. 72 prosent av befolkningen har høy eller svært høy tillit til politiet. Kvinner (77 prosent) har høyere tillit til politiet enn menn (67 prosent).

10 prosent har ganske eller svært lav tillit til politiet, mens 17 prosent verken har høy eller lav. 1 prosent ønsket ikke å svare.

Oslo er politidistriktet som har størst tillit blant innbyggerne sine (77 prosent), mens Finnmark (64 prosent) befinner seg i andre enden av skalaen.

Til tross for at folk stort sett har tillit til politiet og mener de oppfyller deres overordnede oppdrag, så er det flere som opplever å ikke bli tatt på alvor av politiet.

Bare 56 prosent sier at de opplever å ha blitt tatt på alvor av politiet etter å ha blitt utsatt for identitetstyveri. Det samme tallet er helt nede på 39 prosent blant personer som har blitt utsatt for uønsket deling av bilder eller videoer.

Ny måling: Tilliten til politikerne nærmer seg bunnivå

Kjøp «Dumhetens anatomi» av Olavus Norvegicus! Kjøp eboken her.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.