Nytt

De danske sosialdemokratene har kommet til at velferdsstaten må gjennomgå en drastisk omorganisering hvis den skal overleve. Folk må gjøre sin plikt før de krever sin rett. I dag tas rettighetene som en selvfølge, det blir aldri nok, og plikten er det så som så med.

Omslaget har skjedd i løpet av det siste år. I januar i fjor sa sosialdemokraternes daværende politiske ordfører, Henrik Sass Larsen, at danskene var et samvittighetsfullt folk.

Det har i Danmark som i Norge og Sverige vært tabu for sosialdemokrater å kritisere folk for å være snyltere, eller bortskjemte. Det tabuet er ettertrykkelig brutt i Danmark.

Nu kan man på en kommunal konferanse i Århus høre en SF-borgermester som Kristine Bille fra Syddjursland sige ting som:

– Det er utrolig hva man føler seg berettiget til som borger i det her samfund. Altså, hvad vi ikke rager til os af sociale ydelser.

En medvirkende årsak var den såkalte Carina-sak, som har navn etter en anonym kvinne på trygd ved navn Carina. Det viste seg at hun hadde mer i statlige og kommunale overføringer enn det en vanlig dansker tjener på å knogle i et job.

I stedet for å forsvare «de svake» rykket socialminister Karen Hækkerup (S) ug og snakket om et regulært «normskred».

– I alt for lang tid har vi været fokuserede på hvad vi kan få og for lidt fokuserede på vores eget ansvar for at bidrage til fællesskabet, fastslog socialministeren, der kort efter blev bakket op af sin chef. (Thorning-Schmidt.)

Nå har Socialdemokraterne sendt ut et forslag til partilagene om å revurdere betingelsene for velferdsstaten. Det kan ikke fortsette som nå. Det tas mer ut enn der skydes inn, og ubalansen vil bare vokse, etter hvert som eldrebølgen setter inn. At innvandrere i for liten grad deltar på arbeidsmarkedet, er også et faktum som vekker stigende bekymring.

Den økonomiske krise i Europa har gjort problemene mer akutt og fremskredet. Man kan ikke lenger stikke hodet i sanden.

Socialdemokraterne vil komme fremtiden i forkjøpet. Hvis det ikke tenkes nytt vil velferdsstaten bryte sammen. Det sies rett ut. Det er uvante tanker.

»Vi står i en økonomisk situation, hvor det er nødvendigt at overveje, om vi har råd til de universelle ydelser. Det er muligt, at nogle ydelser i fremtiden kan prioriteres anderledes, og at nogle kan undværes,« lyder det bl.a i oplægget, som også konstaterer, at »danskerne er blevet bedre til at kræve deres ret end til at gøre deres pligt.«

I forslaget som Jyllands-Posten gjengir, tenkes det nytt og radikalt. Det er forslag som er tatt rett ut av nyliberaleres kokebok: som feks. å se positivit på private sykehus.

Oplægget, som er sendt rundt til hele det socialdemokratiske bagland, åbner både for flere private sygehuse og en reform af su’en til de højtuddannede.

»I 90’erne tog man også nogle store opgør med ting, man indtil da havde haft som fast praksis. Det er det samme, vi gør nu,« siger Socialdemokraternes partisekretær, Lars Midtiby, som står i spidsen for visionsgruppen i partiets hovedbestyrelse.

Den gratis universitetsutdannelsen som Norge tilbyr, vil være en saga blott i et slikt system.

Bakgrunnen for revurderingen er avsløringen av at ytelser som var tenkt å komme de svakstilte til hjelp, nå brukes av bedrestilte. Feks. kjøper foreldre leiligheter til sine barn som studerer. Disse søker så det offentlige om boligstøtte, som går rett til foreldrene. Slik var ikke ytelsene tenkt brukt.

Balansen mellom plikt og rett anvendes helt ned på mikroplan: hvis man har rett til gratis utdanning skal man også komme forberedt til timen. Hvis ikke kan man risikere å miste sin plass. Ingenting skal være automatisk lenger. Den enkelte må vise at han fortjener samfunnets tillit og rettigheter.

Det sier seg selv at en slik omlegging vil være brutal og komme som et sjokk på dagens unge, og alle som tror at trærne vokser inn i himmelen.

Intet er hellig

De menige medlemmer skal nu give deres indspark i debatten frem mod Socialdemokraternes kongres til september, og politisk ordfører Magnus Heunicke (S) ser frem til en levende dialog.

»Der er ikke noget, der er helligt. Nej, vi tager fat om de problemer, som vi kan se, vi står overfor. Jeg vil ikke drage nogen konklusioner på forhånd,« siger han.

De danske sosialdemokrater har funnet ut at hvis de ikke tenker nytt kommer de til å bli historisk passé.

Politisk ordfører for Venstre sier at dette er en total helomvending.

»Det er da noget af en kovending – især efter at vi i 10 år skulle høre på, at alle forslag, som vi kom med, var velfærdsmassakrer,« siger politisk ordfører Ellen Trane Nørby (V).

I Norge virker olje-inntektene som bandasje på alle problemer. Det utsetter

S varsler velfærdsopgør