Nytt

De danske sosialdemokratene, med statsminister Helle Thorning-Schmidt i spissen, vil at innvandrerne i Danmark skal gjøre nytte for seg fra dag én. 

Forslaget som fremsettes er at innvandrerne må jobbe minst ti timer i uken for å unngå trekk i sosiale ytelser. Det tar for lang tid før innvandrerne blir yrkesaktive, mener sosialdemokratene. Dette hemmer integreringen. Løsningen skal være utdannelse for de uutdannede under 30 år, arbeide for de som kan skaffe seg ett og såkalte nyttejobber for resten hvor de settes til å gjøre forefallende arbeid i kommunene.  

– Det kan være i virksomhedspraktik med løntilskud eller i nyttejob. Ingen skal gå passive i mere end fire uger. Ellers bliver man trukket i sin ydelse. Vi vil sætte hurtigt ind, så flygtninge bliver aktive medborgere i Danmark, siger Helle Thorning-Schmidt.

– Vores linje er meget klar: Flygtninge skal ikke gøres til klienter. De, der kommer til Danmark, skal selvfølgelig arbejde. Alle skal yde det, de kan.

20130507114454L_net_Statsministeriet_1000

Her skal ingen sitte stille og bare motta penger!

– De som mottar støtte, skal også ha plikt til å yte, sier Ole Hækkerup til Aftenposten. Han fronter saken for sosialdemokratene.

– Den danske integrasjonspakken innebærer at innvandrere lærer dansk i tre år. Først da regnes de som klare for å delta 100 prosent i samfunnet. Dette er ikke godt nok. Vi vil begynne med én gang. I Danmark har man både rettigheter og plikter, og innvandrere må komme hurtigere i gang med å bidra, sier Hækkerup.

– Skal arbeidsplikten gjelde alle – også kvinner som har heltidsomsorg for små barn?

– Ja, barna skal jo være i barnehage. Man kan ikke gå hjemme med tre-, fire-, femåringer og være fritatt for arbeidsplikten. Det motvirker integreringen av både mor og barn. Jeg er sosialdemokrat, jeg mener at alle skal ha like muligheter. Altså skal barna integreres.

Slike forslag er nødt til å bli møtt av protester av typen: Det er diskriminerende og ydmykende for innvandrere å plukke søppel, å måtte ta jobber som dansker selv ikke vil ha.

At mange av dagens innvandrere ikke har noen utdannelse, ingen kvalifikasjoner eller jobberfaring overser man glatt. At nordiske land velger å ta imot så mange migranter at de skaper en hel underklasse som i generasjoner fremover vil slite med å nå opp i samfunnet, ser man også helt bort fra. Noen språktimer og kursing vil aldri kunne utjevne de forskjellene som språk, kultur, tradisjoner, religion og samfunnsforståelse utgjør.

Den danske regjeringen vil nå forhandle med de øvrige partiene om forslaget.

TV2. dk  Aftenposten