Sakset/Fra hofta

Er i formiddag intervjuet av Klassekampen om grensedragning på nett. En ikke lett problematikk. De formelle reglene er ikke de viktigste, men hva red. signaliserer gjennom arbeid og utvalg. Å overlate dette til Klassekampen skjer under kvaler: avisen har ikke akkurat fart pent frem med «oss» tidligere. Men hva er alternativet til ikke å snakke? Kompromisset ble å gjøre intervjuet på mail. Dermed har jeg kontroll på formuleringene. Spent på om de tar med punktet om at det kommer an på hvem som ytrer seg: tendenser til utglidninger på høyresiden, gjenfinnes på venstresiden. Men der er de stuerene, jfr. Thomas Hylland Eriksens anklage om «etnisk rensing» hvis Storhaug, Anfindsen, undertegnedes politikk skulle settes ut i livet. Jeg tok ikke med at dette også gjelder Klassekampen selv, der redaktøren gang på gang plumer uti: sist så jeg han skrev at «Taliban ikke bare er ondskap.» Det blir som å minne om at nazistene også bygde autobahner og utbedret trygdeordningene. Ingen arresterer Braanen for en slik uttalelse.