Kommentar

Saken om blinde som nektes drosje fordi de har med hund, opprører. Samferdselsdepartementet er heller ikke i tvil: sjåførene har kjøreplikt, hvis de ikke kan fremlegge bevis på allergi, eller at det er en allergifri bil de kjører. Men hvem skal sørge for at reglene følges?

Det er det store spørsmålet, for regler som ikke blir overholdt blir raskt uthult. Det er som i andre forhold: man må statuere noen eksempler. Men av en eller annen grunn kvier man seg. Hvorfor? Det er selvfølgelig fordi det er ubehagelig å tråkke folk fra andre kulturer på bena. Dette letteste er å sende ballen videre, og håpe at neste instans handler.

Jeg har inntrykk av at det er en av de store svakhetene ved det norske systemet: mangel på makt og handlekraft. Systemet er bygget ut fra et samfunn med lavt konfliktnivå og høy grad av konsensus. Da kan man tillate seg ansvarspulverisering. Men ikke overfor de utfordringene et multikulturelt samfunn står overfor.

Romerikes Blad kan idag fortelle om den kvinnelig rektoren ved Marikollen ungdomsskole i Rælingen. Hun opplevde nylig å få slengt i fleisen et brev med et innhold som var så grovt at det ikke kunne gjengis. Senere samme dag ble tre elever tatt på fersken da de holdt på å tagge de samme ordene på skoleveggen. Saken gir et inntrykk av at hun mobbes som kvinne. Guttene vil demonstrere at de ikke har respekt for henne som kvinne. Men den vinkelen følger ikke avisen opp. Mobbing av en kvinnelig rektor som kvinne er ikke bare et angrep på en enkeltperson. Det er et angrep på grunnverdier i det norske samfunn.

Mediene har et stort ansvar å spille. De må våge å stille de ubehagelige spørsmålene. Bare slik kan folk i ansvarsfulle stillinger få styrke til å holde ut. Det gjør det også lettere for Utdanningsforbundet å backe medlemmene og flagge at dette er prinsipielle og viktige saker.
¨
Det er fristende å være generell: Bondevik holdt på med mobbekampanjer. Men man må ta fatt i hetsen mot jenter og homofile. Det er de svake man går etter: Bruken av ordet «hore» og homohets har noen stygge undertoner. Å mobbe utvalgte grupper er også en invitt til andre om å være med på trakasseringen. Det må samfunnet si klart og tydelig nei til.

Derfor er avvisningen av blinde med førerhund også er viktig. Dette er en svak gruppe i bokstavelig forstand. Å be blinde innrapportere nummeret på drosjen er en dårlig vits.

Tidligere hadde ordet selvtekt en svært dårlig klang. I realiteten er det det disse gruppene driver med: retten til å innføre sine egne regler, og de lar det gå ut over de svake, ved å angripe dem for det de er: jenter, homofile, og blinde. I virkeligheten er det forakt for svakhet vi ser.

Les også

-
-
-
-
-