Kommentar

Igjen har homofile blitt overfalt på åpen gate av menn med «Midtøsten-bakgrunn». Det later til å være en tendens at homofile er utpekte ofre. De skal ikke kunne gå fritt på åpen gate.

Den siste episoden som er rapportert, skjedde utenfor utestedet «Naken» sist lørdag natt, skriver nettstedet gaysir.no.

Forrige helg var Cengiz (29) og en kompis på vei hjem fra London pub og tok veien via Naken. Da de passerte Naken ble de angrepet av to personer som slo og sparket dem gjentatte ganger.

– Jeg hadde vært på London natt til lørdag, så dro vi hjemover i 02.30 tiden. Vi gikk forbi Naken, og da hoppet det to på oss. Det kom veldig fort, og det kom to slag i trynet.

– Etterpå så jeg ansiktet på han ene. Han så ut som han var fra Midtøsten. Etter at de hoppet på oss, og jeg kom til meg selv, sparket begge mennene han jeg var sammen med. Dette foregikk i veien, så vi holdt på å bli påkjørt alle sammen. Det samlet seg litt biler.

På Legevakten var legen mer opptatt av hvor Cengiz kom fra enn hva som hadde skjedd med ham. Legen hadde utenlandsk bakgrunn.

Overfallet, som ett av flere denne sommeren, vekker rimelig nok stor oppsikt i «miljøet», men kommentarene løfter ikke akkurat blikket.

Behandlingen av homofile er en av prøvestenene på et åpent samfunn. Homofile er fortsatt en utsatt gruppe, derfor er det uhyre viktig at vanlige mennesker forsvarer deres rett til å gå i fred og være seg selv over alt i samfunnet.

De som lar seg provosere av homofile, værer naturligvis at homofile er sårbare. Det er derfor de har plukket dem ut, og angrepene vil trolig tilta. Hvorfor gjør de det, og hvem står bak?

Det er ikke ett enkelt miljø, og årsakene er flere, men de har noen fellestrekk: Den radikale strømningen i islam er ikke bare noe religiøst, den forplanter seg også til kulturen og det sosiale liv. Også blant mennesker som overhodet ikke er religiøse. Det ligger i luften. Også blant hvit norsk ungdom er «homo» et yndet skjellsord, om det er villighet til å gå videre er jeg usikker på. Regn med mer blandede gjenger.

Det spesielle i dagens situasjon er at muslimske innvandrere fanger opp signaler fra den store verden om økt konfrontasjon og polarisering. Homofile blir et symbol på et fritt samfunn.

Derfor er det uhyre viktig at storsamfunnet forstår at det er selve livsnerven som angripes. Hvis homofile er fritt vilt, vil de snart måtte trekke innendørs. Da er det duket for hijab-påbud, og strengere kontroll med jentene. Ubehaget ved å gå utfordrende kledd vil bli større for jenter i muslimsk-dominerte miljøer, og de vil bli flere og sterkere i Oslo i årene som kommer.

Man må være rimelig blind for ikke å se denne utviklingen, som allerede har begynt.

Spørsmålet er så: Ser mediene og politikerne denne situasjonen? Jeg ser få tegn til det. Overfallene i seg selv får oppslag, men så stopper det opp. Det er ingen vilje til å se den store sammenhengen. Det er den individuelle valgfriheten som er truet.

Det er den samme frykt/trussel-metoden Klassekampen benytter når de henger ut et «hemmelig nettverk» som anti-islamsk. Folk skal stemples og utstøtes fra den offentlige samtalen. I det ene tilfellet er våpnet verbalt, i det andre fysisk. Men begge er voldelige i sin karakter, det vil si de respekterer ikke grenser. At leninister og islamister benytter samme metode bør ikke overraske, men det MÅ ikke være sånn. De som føler seg hjemme på venstresiden bør kanskje ta et valg.

Det er neppe tilfeldig at det er homofile blant våre nye landsmenn som blir angrepet. De er dobbelt provoserende, og må straffes.

I Irak er homofile blitt fritt vilt mange steder. Islamister i Storbritannia har sagt at homofile bør kaste seg ut fra Big Ben. To saker ser spesielt ut til å provesere: homofile og jenters frihet. Begge deler er livsviktige å forsvare.

To homofile banket opp utenfor Naken