Fem personer er tiltalt for overfallet på Kadra Yusuf på åpen gate i Oslo i april ifjor, skriver Dagbladet. Tiltalen bekrefter at overfallet hadde bakgrunn i Kadras uttalelser om at Koranen burde moderniseres. Det er lagt inn som et skjerpende moment i tiltalen.

Opprinnelig var det snakk om å inkludere rasisme i tiltalen. Det er oppsiktsvekkende at norsk påtalemyndighet som ellers har vist svært stor toleranse for ytterliggående meninger, enten det er islamister eller nynazister, tenker i de baner.

I forbindelse med fengslingsmøtet uttalte politiadvokat Kåre Solvoll:

– Her har man forsøkt å kneble ei jente med egne meninger. Kadra sto fram og snakket kvinnefrigjøring i dette miljøet. Dette er derfor et signal til alle jenter som ønsker å mene noe. Det er en truende handling utført av flere personer for å få fornærmede og andre til å avstå fra å ytre seg. I et slikt lys er det viktig at politi og påtalemyndighet bruker de midler vi kan etter loven for å forsvare denne retten, sa Solvoll etter et fengslingsmøte i saken.

Men tiltalten fastholder at det var Kadras uttalelser om Koranen som var noe av bakgrunnen for overfallet.

I vurdering av tiltalespørsmålet, har statsadvokaten lagt vekt på at overfallet – ifølge påtalemyndigheten – blant annet har sin bakgrunn i hennes uttalelser om kvinnesynet i Koranen.

Et slikt motiv, som er et angrep på ytringsfriheten, regnes som skjerpende omstendighet.

Ingen av de fem erkjenner noen skyld. En av dem som tidligere har domfellelser for vold og ran hevder at han ikke var til stede en gang.

En kvinne som var siktet blir ikke tiltalt. Tiltalene er ikke forkynt, derfor er det smått med kommentarer.

NRK-overtramp

At tiltalen bekrefter at overfallet hadde politisk-religiøs karakter stiller innslaget i NRK-programmet Detektor i vår, i et enda dårligere lys. Journalist Atta Ansari hadde intervjuet to av jentene som var med, og de latterliggjorde avisskriveriene. De påsto at det kun var fyllerør fra begge sider. Det hadde ikke noe med islam å gjøre i det hele tatt. De hevdet også at Kadra hadde overdrevet, at det ikke hadde vært noe overfall, men mer fyllebråk. Politiets etterforskning ble også mistenkeliggjort.

De to involverte og den gang siktede jentene var Atta Ansari eneste kilder i programmet, som ble sendt i reprise i juni.

Fem tiltalt for overfallet på Kadra