Kommentar

Selskapet for Ytringsfrihet hadde sitt første møte sist uke etter de retningslinjer som opprinnelig var tenkt: et forum hvor man kan tenke høyt og fritt. Sigurd Skirbekk var invitert til å holde foredrag om demokrati og lojalitet. Hva skjer hvis borgerne har identiteter som de rangerer høyere enn det å tilhøre et demokratisk fellesskap? Skirbekk har noen tanker om velferd og nasjon som bryter med vedtatte sannheter: Velferdsstaten forutsetter en sosial kapital, som igjen forutsetter en solidaritet. Men hva skjer med solidariteten hvis innbyggerne blir forskjellige og ikke lenger føler lojalitet overfor det store fellesskapet, men overfor sitt eget? Det er noe av de samme tankene Charles Murray er inne på i intervjuet med Flemming Rose, der han sier at den sosiale kapitalen er noe som er opparbeidet gjennom generasjoner. I det øyeblikk man tar den for gitt og bruker for mye av den, vil den forvandles til noe annet: passivitet og avhengighet. Da fungerer velferdsstaten destruktivt. Murray mener Europa har gitt innvandrerne på trygd «alt» og likevel ingenting, siden de er satt utenfor.

Skirbekk stiller noen ubehagelige spørsmål om forholdet mellom nasjon og velferd. Hva utgjør en nasjon? Kan man bruke cafeteria-prinsippet og velge, eller er det visse verdier man må bekjenne seg til for at det skal fungere?

Selskapet vil i tiden som kommer ta opp tilsvarende temaer, og publisere fra møtene etterhvert.

Les også

-
-
-
-