Av Sigurd Skirbekk

17. mai-komiteen i Oslo har nylig avslått en henstilling fra innvandrerforum om å la elever med utenlandsk opprinnelse få bære «sine» nasjonalflagg i 17.maitoget i den norske hovedstaden. Dette var en klok avgjørelse, men den offisielle begrunnelsen for avslaget var litt tynn. Forslaget kommer helt sikkert opp igjen, og da trengs det mer inngående argumentasjon for avgjørelsen.

17. mai er Norges nasjonaldag. Det som skal feires denne dagen er de begivenhetene i vårmånedene 1814 som førte til en norsk grunnlov og en etterfølgende utvikling mot et norsk demokrati. Dette er ikke en dag for alle lands grunnlover eller en dag da alle skal mønstre sin siste identitet.

Noen mener at en videre nasjonsbygging må bestå i å inkludere alle som bor her på like vilkår, deriblant å gi dem rett til å bruke sine flagg på en norsk nasjonaldag. Dette er et syn som vitner om lite innsikt i forutsetninger for nasjonalkulturell integrering. I USA, som har mye erfaring med dette, må innvandrere gjennom flere «trappetrinn» av tester på språklig, økonomisk og sosial art før de blir regnet som fullverdige amerikanere, og ikke bare som bindestreks-amerikanere.

I Italia, som vel har Europas lengste sammenhengende historie, blir det sagt at erfaringene med inkludering og nasjonal likestilling ikke har vært gode. «Flerkulturalitet» forutsetter at én nasjonal standard står over de andre.

Det gis også mange innenlandske grunner for å markere norsk kultur på en norsk nasjonaldag. Dersom vi forventer at framtidige generasjoner i vårt land skal kjenne seg moralsk forpliktet til den pensjonsordningen som vår generasjon har vedtatt, må vi forutsette en sterke nasjonal kultur med moralske og historiske dimensjoner. Dette er et stort tema, der flaggbruken 17-mai først og fremst får symbolbetydning. En mer omfattende drøfting av sammenhengene mellom nasjonal kultur og oppslutning om velferdsordninger finnes i min nye bok, Nasjonalstaten – velferdsstatens grunnlag, som foreligger i disse dager.

Sigurd Skirbekk
(professor emeritus i sosiologi, UiO)