Kommentar

Bush-administrasjonen var så ivrige etter å finne bevis på Saddams WMD at de benyttet alle kilder, også folk som senere viste seg å være rene løgnere. Men selv etter at de ble gjort oppmerksom på det, fortsatte Bush-administrasjonen å bruke disse kildene.

Da var det ikke lenger feiltagelser, men blank løgn.

Det er vanskeligere å bruke noen annen betegnelse om mannen som fikk dekknavnet «Curveball!». En iraker som bodde i Tyskland, og ble håndtert av tysk etterretning. Curveball påstå han var kjemisk ingeniør og hadde arbeidet med kjemiske våpen. Han ga stoff nok til 100 rapporter, stoff som ble oversendt amerikanerne.

Utover høsten 2002 ble administrasjonen oppsatt på å finne ut mer om Saddams WMD. Tyler Drumheller, CIAs operasjonsleder i Europa, fikk beskjed om å komme i direkte kontakt med Curveball.

In late 2002, the Bush administration began scouring intelligence files for reports of Iraqi weapons threats. Drumheller was asked to press a counterpart from a European intelligence agency for direct access to Curveball. Other officials confirmed that it was the German intelligence service.

The German official declined but then offered a startlingly candid assessment, Drumheller recalled. «He said, ‘I think the guy is a fabricator,’ » Drumheller said, recounting the conversation with the official, whom he declined to name. «He said: ‘We also think he has psychological problems. We could never validate his reports.’ «

Men dette likte ikke CIA-sjefene å høre.

When Drumheller relayed the warning to his superiors in October 2002, it sparked what he described as «a series of the most contentious meetings I’ve ever seen» in three decades of government work.

Advarslene om at Curveball var nuts ble ikke hørt, man ville ikke høre på dem.

George Bush snakket om mobile laboratorier i sin Rikets tilstand-tale. Det var en historie som utelukkende stammet fra Curveball.

Da utenriksmiinister Colin Powell skulle holde sin tale for FNs Sikkerhetsråd i febuar, møtte han CIA-sjef George Tenet og nestleder McLaughlin. Begge garanterte at storyen om de mobile labbene var riktige.

But the CIA officials were persuasive. Wilkerson said the two men described the evidence on the mobile labs as exceptionally strong, based on multiple sources whose stories were independently corroborated.

Både Tenet og McLaughlin var advart av Drumheller, i møter som de nå påstår aldri har funnet sted.

Det mest utrolige er at Drumheller gjennomgikk talen til Powell og strøk avsnittet om labbene. Likevel dukket de opp igjen. Drumheller trodde ikke sine egne ører.

In late January 2003, as Secretary of State Colin Powell prepared to argue the Bush administration’s case against Iraq at the United Nations, veteran CIA officer Tyler Drumheller sat down with a classified draft of Powell’s speech to look for errors. He found a whopper: a claim about mobile biological labs built by Iraq for germ warfare.

Drumheller instantly recognized the source, an Iraqi defector suspected of being mentally unstable and a liar. The CIA officer took his pen, he recounted in an interview, and crossed out the whole paragraph.

A few days later, the lines were back in the speech. Powell stood before the U.N. Security Council on Feb. 5 and said: «We have first-hand descriptions of biological weapons factories on wheels and on rails.»

The sentence took Drumheller completely by surprise.

«We thought we had taken care of the problem,» said the man who was the CIA’s European operations chief before retiring last year, «but I turn on the television and there it was, again.»

Administrasjonen hadde en vilje til å gå til krig, som om de kunne oppheve tyngdekraften.

Warnings on WMD ‘Fabricator’ Were Ignored, Ex-CIA Aide Says
By Joby Warrick
Washington Post Staff Writer
Sunday, June 25, 2006;