Irakisk etterretning hadde sine egne laboratorier hvor de eksperimenterte med WMD i liten skala. Når FN-sanksjonene forsvant, hadde trolig Saddam gjenopptatt WMD-programmene.

Men Saddam hadde ikke lagre av WMD, og slett ingen som var klare til bruk.

Det er den tentative konklusjonen på den 1.500 sider lange sluttrapporten til Iraqi Survey Group. Et utkast ble forelagt en internasjonal forsamling i London, og NYTimes har snakket med noen som var til stede.

Da David Kay gikk av som leder av gruppa i januar, fikk alle med seg at han sa Saddam ikke hadde WMD. Men han sa også at det var tegn på at etterretningstjenesten drev forsøk i det små. At beredskapen til å lage WMD var der.

Det er nedlagt et enormt arbeid i Survey group, og ennå er man ikke i mål. Det ble nylig funnet 10.000 bokser med nytt materiale som ikke er oversatt. Men man har noen tentative konklusjoner.

The report on Iraq’s weapons is the result of some 15 months of work by the Iraq Survey Group, a military and intelligence team of more than 1,200 people that has inspected scores of sites, interviewed hundreds of former Iraqi scientists and officials and reviewed thousands of documents to try to reach a final judgment.

Det er intet som tyder på at denne gruppen har politiske føringer. Vel var det slik at samtlige etterretningsorganisasjoner trodde Saddam hadde WMD, om ikke klare til bruk. Et faktum mange glemmer. Men Bush-administrasjonen var ikke fornøyd med det. De skulle bevise at det forelå «en immiment threat», en overhengende fare, og lot etterretningsmaterialet tilpasses retorikken, og ikke omvendt. Den institusjonelle skaden var stor, på CIA og tilliten mellom Kongressen og opinion. Det samme var den politiske prestisjen verden over, da det ikke ble funnet et fnugg av WMD.

Legger man dette ved siden av den totalt manglende forberedelsen på hva som ville skje når Saddam falt, får man et nedslående bilde. Det smaker av inkompetense, og hybris, som vil målene uten å ta med omkostningene. Det har verden kalkulert og vurdert instinktivt, og derfor er Bush’ aksjer i utlandet så lav.

Mest lest

Les også