Irakisk oberst forteller i et intervju med britiske The Telegraph om masseødeleggelsesvåpen som kunne klargjøres til bruk på mindre enn 45 minutter: Lt-Col al-Dabbagh, 40, who was the head of an Iraqi air defence unit in the western desert, said that cases containing WMD warheads were delivered to front-line units, including his own, towards the […]
For å lese denne artikkelen nå, må du bli abonnent eller logge inn hvis du allerede er. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.