Kommentar

Iran er det eneste landet ved siden av Djibouti som offisielt har vedtatt formell boikott av danske varer. Men så langt har ikke noe skjedd. Alkholfri Tuborg er fremdeles å få i alle kiosker.

Det sies at det finnes «en nøkkel» som kan åpne boikottvedtaket for revisjon, men ingen vet helt hvem i apparatet som er rette instans.

En grunn til at Iran ikke gjør alvor av vedtaket er at EU var raskt på pletten og sa at en boikott av Danmark vil bli oppfattet som en boikott av hele EU.

Danmarks Teheran-ambassadør, Claus Juul Nielsen, sier det var myndighetene som sto bak angrepet på ambassaden.

– Alt er statsstyret her. Vi har tilmed indikationer på, at angrebet på ambassaden var bestilt arbejde. Politiet foretog sig for eksempel stort set intet for at beskytte bygningen, siger Claus Juul Nielsen, som stadig er i færd med at regne på erstatningskravet til de iranske myndigheder for den grundige rasering af ambassaden, der endnu ikke er genåbnet.

Den norske regjering har vært langt mer forsiktig med å henge bjella på katten. Statssekretær Raymond Johansen så ikke noe problematisk i å besøke Teheran for å be om dialog rett etter at den norske ambassaden var angrepet.

Men så har da heller ikke Danmark oljeinteresser i Iran.

Iran tøver med boykot af Danmark