Det er notert at Dagbladets John Olav Egeland på kommentarplass finner grunn til å minne om at man ikke kan ha en halv ytringsfrihet. Hans vektlegging av en ytringsfrihet under press avviker fra det avisen har ment på lederplass.

En annen som minner om hva som står på spill er Frank Aarebrot, som kommenterer at Universitetet i Bergen fjernet nettutstillingen av Muhammed-bilder, som hadde ligget ute i fire år. Ledelsen har fått tenkt seg om, men utstillingen må modifiseres.

– Etter å ha vurdert saken med fagmiljøet, har vi konkludert med at sidene vil bli lagt ut igjen på nettet, sier universitetsrektor Sigmund Grønmo.

– Men vi vil la fagmiljøet innen religionsvitenskap bearbeide sidene. Blant annet kan det bli aktuelt med endringer i presentasjonen, og å få inkludert en engelsk oversettelse.

– Men vil bildene av Muhammed bli lagt ut?

– Det bestemmer de faglig ansvarlige. Men vi i ledelsen har ingenting imot det, sier Grønmo

UiB snur om Muhammed-bilder