Kommentar

Det hvite hus har hatt flere møter med redaktørene for the New York Times og the Washington Post, før de publiserte storyene om hemmlige fengsler i Europa og hemmelig avlytting av amerikanere.

Samtalene var uoffisielle. Men det sier litt om hvor stor betydning Bush tillegger sakene avisene tok opp. De to liberale avisene står politisk nokså langt fra Bush sitt program.

Det hvite hus forsøkte å overtale avisene til ikke å offentliggjøre artiklene. Danah Priests artikler om CIAs hemmelige fengsler og flyvninger i Europa, vakte stor oppsikt og bidro til at utenriksminister Condoleezza Rice på en Europa-reise måtte forsikre at USA ikke tillater tortur. Alt oppstyret rundt tortur og hemmelige flyvninger førte også indirekte til at Bush og Cheney ga opp og lot John McCains forslag om forbud mot tortur og nedverdigende behandling, vinne frem i Kongressen.

På mange måter var dette et stort nederlag for Bush og Cheney. Nå risikerer de at den hemmelige avlyttingen blir et tilsvarende nederlag. Det finnes en hemmelig domstol som godkjenner avlytting innenlands, men Bush valgte å forbigå den, uvisst av hvilken grunn. Denne domstolen godkjente 1.700 avlyttinger ifjor. Ikke én ble avslått.

Hvorfor gikk ikke Bush til Kongressen og ba om en forandring av prosedyrene, slik at man kunne reagert raskere, hvis tidsfaktoren var utslagsgivende.

Man kan få mistanke om at Bush ønsket maksimal handlefrihet, uten kontroll utenfra. Det er nettopp denne utenomrettslige tankegangen som lå bak torturbehandlingen av fanger, og som Kongressen fikk nok av. Den kostet for mye goodwill blant allierte.

Nå risikerer administrasjonen at det samme skjer med avlyttingen innenlands.

Det er ikke vanskelig å finne kritikkverdige punkter. National Security Agency får lov å avlytte amerikanere hvis de har kontakt med Al Qaida-mistenkte i utlandet, eller med mennesker som kan tenkes å ha kontakt med slike. Det er når bekjentskapskretsen utvides at mulighetene for feilgrep som oftest ligger. Da kan totalt uskyldige mennesker bli mistenkt. Kanskje driver de med ting som i en terror-relasjon virker som noe helt annet enn det virkelig er.

Det er alle disse feiltolkningene som gjør at man lager kontrollmekanismer. Men Bush-administrasjonen ser ikke ut til å like dem.

De ser ikke ut til å ha politisk medvind for tiden, og i Kongressen er det mange som tenker på valget til neste år.

Bush Presses Editors on Security