Kommentar

En av dommerne i den hemmelige domstolen som skal gi tillatelse til avlytting, trakk seg mandag i protest mot avlyttingen av amerikanske borgere som presidenten på egen hånd har gitt tilatelse til, melder Washington Post.

Dommer James Robertson var en av 11 medlemmer av Foreign Intelligence Surveillance Court, FISA. Akkurat som i andre demokratier må avlytting klareres av en uavhengig instans, som oftest en eller flere dommere.

A 1978 law, the Foreign Intelligence Surveillance Act, makes it illegal to spy on U.S. citizens in the United States without court approval.

FISA-dommere føler at de er blitt holdt for narr. De mener informasjon som er fremkommet under den egenrådige avlyttingen er blitt brukt til å søke FISA om tillatelse. Dermed er domstolen blitt trukket inn, uten å kjenne opprinnelsen til informasjonen. De mener det er å omgå loven på en fiffig måte. Lederen av FISA tok opp dette problemet i fjor.

Justisminister Alberto Gonzales og Det hvite hus mener president Bush er i sin fulle rett til å tillate avlytting. De viser til fullmaktene Kongressen ga ham etter 911, og fullmaktene som følger presidentembetet.

Men Bush møter seg selv i døra:

At the White House, spokesman Scott McClellan was asked to explain why Bush last year said, «Any time you hear the United States government talking about wiretap, it requires — a wiretap requires a court order. Nothing has changed, by the way. When we’re talking about chasing down terrorists, we’re talking about getting a court order before we do so.» McClellan said the quote referred only to the USA Patriot Act.

Senatorer fra begge partier ser alvorlig på saken og ønsker å komme til bunns i den. Det blir høringer på nyåret. Saken handler også om maktfordelingen mellom presidenten og Kongressen.

American Civil Liberties Union, ACLU, hevder administrasjonen driver politisk overvåking av anti-krigsmotstandere og andre typer «dissent». For mange amerikanere vekker det minner fra Vietnam-krigen. En dèja vu-følelse.

Bush har hatt såpass mye politisk motvind det siste året, og har brukt så mye av sin goodwill, at det skal bli vanskelig å vinne forståelse for avlyttingen. Det er Kongress-valg neste år, og republikanske representanter har for lengst begynt å distansere seg fra presidenten.

Spy Court Judge Quits In Protest
Jurist Concerned Bush Order Tainted Work of Secret Panel