Nytt

Ingen statsleder er bedre utstyrt til å takle terrorutfordringen enn Tony Blair, men selv han har vanskeligheter. Hvordan si det som må sies uten at det gjør ting verre? Lar det seg overhodet gjøre? Blair forsøker hele tiden å legge inn forsonende ord, men hjelper det? Kan han unngå å si at problemet er at det ikke finnes noe skille mellom vanlig islam og terroristene. Ikke slik at alle muslimer er potensielle terrorister. Men de beveger seg som fisken i vannet. De benytter seg av samme bok, samme terminologi, og over hele verden finnes millioner som lærer en fundamentalistisk versjon av islam, fra Sudan, til Saudi-Arabia, til Iran og Pakistan. India også. Nå har store grupper av fremmedgjort muslimsk ungdom i Vesten laget en global islam, hvor islamsk identitet går foran den samfunnsborgerlige. I den grad at noen blir terrorister. Det finnes mange avskygninger her, men det grunnleggende er mangelen på grenser, mangelen på sperrer. Derfor sier alle i ettertid: de var så søte gutter.