Kommentar

Morgenbladet begår et skammelig overtramp med dagens hovedoppslag: G8-lederne har «latt seg avlede» av mindre hendelser enn terrorangrep. Det er en desperat tittel og vinkling. Avisen hamrer løs på G8-lederne som skal være skyld i alt som er galt i verden. Når G8-møtet i Edinburgh handler om å hjelpe Afrika ut av fattigdommen og finne løsninger på klima-utfordringene, og terrorister slår til i London, er det ingen tvil hvem som går inn for å hindre løsninger. Men det passer ikke virkeligheten som Morgenbladet dyrker. Anklagene er skammelige og dessuten løgnaktige: Sannheten er at møtet var svært viktig, særlig for Blair, som har engasjert seg sterkt i å få resultater på de temaene som sto på dagsorden. Terrorangrepene var en angrep på uskyldige sivile i London, på fattige afrikanere, på Blair personlig og på behovet for løsninger på klimautfordringene. Morgenbladet ser det sånn: G8 ble avlede av noen bomber i byen. Hadde det ikke vært dette, så hadde det vært noe annet.
Skikkelig usselt å påstå noe sånt, man skal være ganske forstokket for å gjøre det i en avis som forsøker å være seriøs.

Det var i flere (TV-)medier i går et forsøk på å avlede oppmerksomheten fra sammenhengen mellom terrorangrepene og toppmøtet der Afrika og klima sto øverst på dagsorden. Det ble spekulert i en sammenheng med det at London var tildelt OL! Det skjedde dagen før. Terrorangrepene må ha vært planlagt lenge. Sammenhengen var åpenbar: G8-møtet. Det var en ren maktdemonstrasjon. Blair kunne umulig ha latt vært å dra til London, men dro tilbake til G8-møtet noen timer senere. Morgenbladet er uredelig, for virkeligheten er det motsatte av hva avisen påstår: Afrika-møtet ble forsøkt spolert av terrorister, men G8-lederne prøver å få mest mulig ut av møtet til tross for det grusomme som har skjedd. Møtet måtte avbrytes noen timer, men ble ikke spolert – takket være ledere som ikke bøyer seg for terrormetoder. Morgenbladet vil nok helst at det ikke kommer noe positivt ut av møtet, for det vil passe dårlig med avisens forskrudde virkelighetsbilde.