Nok en episode med fotballvold mellom norske og utlendinger. Men det interessante med saken er vel så mye forskjellen i dekning mellom lokalavisen, Drammens Tidende og Dagbladet.

Leser man Dagbladets dekning av kampen mellom Drammen politiidrettslag og Viktoria, som består av unge kosovoalbanere, får man inntrykk av at det kanskje ikke var så alvorlig. At saken kan ha to sider.

Politiets bedriftsfotballag i Drammen møtte laget Viktoria til sjuerkamp i Mjøndalhallen 10. mai. Oppgjøret skulle vise seg å bli svært ampert. Ifølge Drammen politiidrettslag ble en av lagets spillere slått ned på banen.

Hendelsen endte med utvisning av Viktoria-spilleren. Politimannen skal ikke ha kommet fysisk til skade, men valgte likevel å gå videre med saken, skriver Drammens Tidende.

«Skal ikke ha kommet fysisk til skade» er et elastisk begrep. Her brukes det for å bagatellisere i den konteksten det står, for å vise det urettmessige i å gå videre med saken. Det lille ordet «likevel» sørger for den effekten.

Så den annen parts versjon, og her det ingenting av de små ordene som trekker deres versjon i tvil. Her er det godviljen som rår.

Viktoria-laget består av unge gutter og menn fra det kosovo-albanske miljøet i Drammen. Representanter for laget har vært i kontakt med politiidrettslaget for å snakke om hva som skjedde under kampen, men politets lagledelse er ikke interessert i dette.

Som følge av anmeldelsen har bedriftidrettskretsen suspendert Viktoria inntil videre. Begge lag må levere rapporter om hendelsen innen 3. juni.

Viktoria-laget er skuffet og fortvilet. De mener politimannen ble utsatt for en hard takling, men nekter for at noen ble slått ned.

– Det kan ikke være riktig at helt lag skal utestenges, uten at en gang dommerrapporten er levert til kretsen, sier lagets representanter til Drammens Tidende.

– Politimann slått ned på bedriftskamp

Siden Dagbladet kun siterer Drammens Tidende og tydeligvis ikke var til stede, går vi til kilden. Man skulle forvente overensstemmelse. Men det er en helt annen temperatur på DTs reportasje. De kjører motspillernes bakgrunn på topp, ikke noe forsøk på å skjule det, slik Oslo-pressen ofte gjør.

En fotballkamp mellom Drammen politidrettslag og innvandrerlaget Viktoria endte med håndgemeng og anmeldelse.

Beskrivelsen er sakelig og to the point, uten forskjønnende eller mistenkeliggjørende vrier:

I følge lagleder hos politidrettslaget, Henning Skaug, skal oppgjøret ha utviklet seg til en meget amper affære. Dette skal ha toppet seg da en av spillerne på Drammen politiidrettslag ble slått av en motstander fra Viktoria. Vedkommende ble utvist av kamplederen, mens fornærmede i etterkant har valgt å forfølge saken.
Det er uklart hvor hardt slaget var, men fornærmede er ikke blitt sykmeldt.
– Det er blitt levert en anmeldelse til et annet politidistrikt for legemsfornærmelse, bekrefter Skaug.
Han var ikke selv til stede på kampen, men er blitt fortalt om hendelsene av spillerne på laget, samt politiidrettslagets andre lagleder som var til stede på kampen. Drammens Tidende lyktes ikke å komme i kontakt med vedkommende i går.

Så til skildringen av selve kampen:

VOLDSOMT. – Det skal ha utviklet seg en en voldsom aggresjon i kampen. Det skal også ha vært flere stygge taklinger, og diverse håndgemeng, sier Henning Skaug.
Etter det Drammens Tidende erfarer følte dommeren det ubehagelig å lede kampen grunnet den høye temperaturen. Som følge av anmeldelsen har Drammen bedriftidrettskrets suspendert Viktoria inntil videre. Begge lagene må levere inn rapporter til bedriftsidrettskretsen innen mandag 3. juni. Deretter fattes en avgjørelse. Dette bekrefter daglig leder Inger Børresen.

Suspensjon er automatisk når det leveres anmeldelse. Viktoria vil gjerne snakke med polititlaget, men de ser ikke noen vits i det.

– Vi er ikke interessert i å møte slike lag. Når de ikke kan oppføre seg får de finne på noe annet. Dette gidder vi ikke, sier Skaug.

Sport er viktig. Sportslig opptreden er enda viktigere. Den som bryter forbudet mot vold på banen, begår et ganske alvorlig brudd på norske normer og regler. Fotball er en folkesport.

Det er interessant at en riksavis som har gått i bresjen for Stans volden! kampanjen bagatelliserer vold som stammer fra innvandrerungdom.

Dagbladets dekning er brudd på elementære journalistiske prinsipper. Den er rett og slett ikke etterrettelig. Det gjør saken dobbelt alvorlig. Å underslå problemene er i dette tilfelle å frata den fornærmede part retten til å bli korrekt fremstilt. Men fremfor alt er det et brudd på den uskrevne kontrakten Dagbladet har med leserne.

Mediene manipulerer. I dette tilfelle har leserne mulighet til ved selvsyn å se hvordan det sminkes på virkeligheten. Trist.

Politi slått av motspiller

Den mer direkte tonen i DTs reportasje kan nok forklares med at en lokalavis må være mer lydhør og sannferdig overfor sitt publikum. Ellers kan den bare pakke sammen.

Et annet spørsmål: var det fordi motstanderen var politimenn at Dagbladet «forsto» kosovoalbanerne?

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂