Kommentar

Oslo tingrett har frifunnet en 16-årig fotballspiller som slo en motspiller fra Furuset bevisstløs. Saken vakte oppsikt. Det hører med til sjeldenhetene at spillere på guttenivå slår hverandre bevisstløse.

Den 15 år gamle Furuset-spiller har slitt med psykiske senskader.

Tingretten kom likevel til at det ikke var grunnlag for å dømme tiltalte, fordi det var uklart hvorvidt slaget han utførte, var årsaken til fornærmedes skader. (VG)

Det var under en kamp på Alnaparken gress mellom Furuset og Lille Tøyen i mai iår at det skjedde: dommeren hadde blåst av for frispark et kvarter ut i annen omgang. Da flyr tre spillere fra Lille Tøyen på en spiller fra Furuset.

Da basketaket var i ferd med å løse seg opp, kom plutselig 16-åringen løpende inn fra sidelinjen. Han langet ut et slag mot hodet til 15-åringen, som da gikk rett i bakken.

Fornærmede ble påført hjernerystelse og brist i kjeven. Han ble sykemeldt fra skolen, og sliter fortsatt med psykiske ettervirkninger etter slagsmålet. Retten finner det bevist at tiltalte slo motspilleren i hodet, og karakteriserer hans opptreden under kampen som «helt uakseptabel».

Hvordan kan tiltalte frikjennes hvis han slo motspilleren i hodet slik at han ble bevisstløs? Grunnen er at 15-åringen ble slått av tre motspillere, og retten kan ikke med sikkerhet vite hvilke som ga hjernerystelse!

Document.no har fått oversendt dommen fra Oslo Tingrett. Det er interessant å sammenholde VGs artikler med domsreferatet. En vesentlig opplysning mangler i VGs artikler: Det 15-årige offeret er sønn av Furusets trener Per Ivar Lismoen. Ikke noe suspekt i det. Men vesentlig.

Om bakgrunnen for hendelsen; Lille Tøyenspiller Mohammed får frispark, men blir likevel forbannet:

Muhammed var imidlertid svært opphisset over taklingen og gikk mot Lismoen. Det er enighet mellom vitnene om at det oppsto en slåsskamp mellom disse, og at det ble utdelt slag mot hodet begge veier. Det er uklart hvem som slo først.

Slåsskampen ble bekreftet i retten av både Lismoen og Muhammed. Det var uenighet mellom dem om hvem som var mest aggressiv, men begge bekreftet at det gjensidig ble utvekslet slag mot hodet. Muhammed forklarte i tillegg at han hadde «nikket» Lismoen ved kjevebenet. Begge endte på bakken, og de ble skilt av dommer, som er far til en furusetspiller og furusettreneren, som er far til Lismoen.
Treneren til Lille Tøyen FK var opptatt med å ta seg av en skadet spiller, og han oppfattet ikke hva som skjedde i løpet av denne episoden. De øvrige spillerne samlet seg rundt slåsskampen og det ble utvekslet høylydte ukvemsord, herunder med både truende og rasistisk innhold.

Retten legger til grunn at det kom en spiller fra Lille Tøyen FK til og tildelte Lismoen nok et slag. Dette skjedde mens han ble holdt av dommeren.

Så følger en diskusjon av hvor hardt slaget var, om det var mot hodet osv.

Dommer og trener var av den oppfatning at situasjonen nå var i ferd med å løse seg opp, og de fjernet seg fra Lismoen og Muhammed for å sette i gang kampen igjen. Plutselig observerer de tiltalte komme løpende fra sidelinjen og tildele Lismoen et slag i hodet med det resultat at han gikk i bakken. Trener Lismoen hadde også observert et spark mot hodet mens Lismoen lå nede, mens dommeren ikke hadde sett noe spark. A.B. hadde sett et spark, men hun så ikke hvor det traff. Lille Tøyen spiller C.N. hadde verken observert noe slag eller spark, og han sto nær fornærmede i ringen av spillere. Lille Tøyen trener Jensen hadde ikke observert slag eller spark, men han aksepterte som faktum at dette hadde funnet sted.

Så følger tiltaltes versjon av hvorfor han ruset frem og slo.

Dommen er lakonisk og etterlater mange spørsmål: ble det ropt rasistiske tilrop fra Furuset-spillere/tilskuere? Det var tre fra Lille Tøyen som angrep. Fordi retten ikke kan si med sikkerhet hvilke slag som ga hjernerystelse, velger man å frifinne tiltalte. Er dette klok rettspraksis?

Saker som dette viser seg å ha langt større betydning for mellommenneskelige forhold enn størrelsen på skaden skulle tilsi. Vold på fotballbane er dessuten sjelden kost.

Oslo Tingrett har gjort et slapt arbeid. Politijuristen har innstilt på anke.

Frifunnet for fotballvold

15-åring slått bevisstløs under fotballkamp

Dagbladet toner ned fotballvold

Les også