Nytt

En politimann i Hedmark, Stein-Robin Kleven Bergh, hevder han har fått sparken som politimann pga. sine meninger på Facebook. Saken vekker oppmerksomhet.

Det er ikke hver dag at politimenn sies opp. Særlig ikke for sine meninger.

Kleven Bergh er helt åpen om saken på sin Facebook-side. Hvis fremstillingen stemmer, reiser den alvorlige spørsmål om politimenns rett til sine meninger i offentligheten. Det er fra før eksempler på at folk i offentlig sektor skal være svært varsomme med å flagge meninger på tvers av den politisk korrekte.

Saken har krav på oppmerksomhet i en valgkamp. Siden det kan reises tvil om mainstream-mediene ønsker en slik oppmerksomhet, velger document å offentliggjøre Kleven Berghs innlegg på Facebook.

Korreksjoner, utfyllende informasjon vil komme.

Kleven-Bergh var gjenstand for et VG-oppslag i 2008, men hvorvidt det var hold i kritikken eller om den var politisk vinklet, er vanskelig å si.

politimann.stein-robin.kleven.bergh

 

FÅTT AVSKJED FRA POLITIET PGA. AT JEG PÅ MIN FRITID HAR SKREVET POLITISKE INNLEGG FOR MITT PARTI, FRP SAMTIDIG SOM JEG HADDE DETTE SOM PROFILBILDE!Politimesteren i Hedmark har fremmet og fått trumfet gjennom avskjed mot meg i ansettelsesrådet pga. av min aktivitet som politiker og privatperson på min fritid her på Facebook! Han mener at jeg i kombinasjon med dette bildet gir skinn av å uttale meg på politiets vegne. Det er selvsagt bare vås, alle mine fb-venner vet hva jeg jobber (jobbet) med, og at jeg er politiker – bildet la jeg ut etter at en kollega tok det av meg da jeg hadde klippet håret – og var fornøyd med det.Avskjeden begrunnes spesielt med to hendelser på Facebook. Den første hendelsen var da jeg ble tagget av en Facebookvenn etter at han ikke ble tilgodesett av bobestyrer, advokat Geir Langhelle, og ikke fikk lønn fra et firma han var ansatt i som gikk konkurs – som andre fikk. Dette medførte at min fb.venn fikk varsel om tvangssalg av sin bolig. Han var – naturlig nok – forbannet, og han tagget meg og skrev: «Hei, Stein-Robin, er redd jeg slår han rett ned neste gang jeg ser han. Hva er straffen?»
Altså – jeg ble tagget med et konkret spørsmål, og jeg har som policy at jeg svarer folk når jeg blir spurt om noe. Så jeg svarte ham da slik:»…spørs hvor mye og hvor hardt du slår, altså om det blir legemsfornærmelse, § 228 eller legemsbeskadigelse, § 229 i straffeloven.» Så skrev jeg videre: «Uansett…. det er ikke verd det… Må ta innersving på slike på saklig grunnlag og vinne seier ved å få rett..» Altså – jeg svarte med en faktaopplysning, og oppfordret ham til å unngå fysisk vold og angripe med lovlige midler, underforstått rettslig! Denne lenken ble ansett som truende – noe første del kanskje var, men der jeg oppfordret til å unngå fysisk vold. Og dette ble politiledelsen varslet om av Henrik Mohn, innehaver av Glåmdal Bilsenter via mail fra Mohns firma. Firmaet eller Mohns person var ikke noe objekt for lenken, og jeg forsto ikke hva han hadde med dette å gjøre. På nettutgaven av Glåmdalen i dag ser vi imidlertid at Henrik Mohn er ferskt medlem av Arbeiderpartiet – så da forstår alle at denne bedriftseieren, innehaver av Glåmdal Bilsenter, bedriver politisk vendetta mot meg som FrP-politiker. AP vil ramme meg på alle mulige vis og skyr ingen midler! De er sære etter at vi grøftekjørte dem i 2007 – etter at de hadde styrt min kommune i 70 år, og tapte valget til et borgerlig flertall – der FrP ble største parti i posisjon! Politimesteren er heller neppe noen FrP-tilhenger- med sin oppvekst i et av landets da rødeste fylker, Troms, så dette går som hånd i hanske! Politimesteren ble varslet om dette den 11. juni. Han burde og skulle da ha kalt meg inn på teppet og bedt om en forklaring – og evt. kommet med en advarsel. Istedet har han sittet på gjerdet og ventet på å «få nok» på meg.

Facebookhendelse nr 2 som er lagt til grunn for avskjeden, er en lenke jeg lagde, også på min fritid, etter at Jens Stoltenberg hadde stått i pressekonferanse og løyet frem skremselspropaganda om FrPs politikk for de riksdekkende mediene, som slukte dette. Jeg ble – som de fleste andre som kjemper for at innbyggerne skal få det bedre – politisk provosert, og jeg skrev da: «Krapylet har styrt i ÅTTE år uten å få til annet enn forfall av landet! Dette merker folk på kroppen, og vil ikke ha mer av denne handlingslammelsen! Det siste kortet denne sosialistspiren har i ermet er å kjøre fram LØGNER om FrPs politikk…» Dette var for sterk kost for politimester Bakke, og han fremmet derfor avskjedssak mot meg. Krapyl er i henhold til synonymordboka det samme som «pøbel». Det mener jeg at toppolitikere må kunne tåle -. selv fra en kommunepolitiker som jobber i politiet!

Her har jeg altså gitt svar i form av en faktaopplysning, med råd om ikke å ty til vold. Og jeg har skrevet politiske innlegg som politiker på min fritid, der ordvalget sikkert kunne vært hevet til et bedre nivå, men likevel ikke er innenfor «hæstkukk-kategorien». Dette skal jeg altså avskjediges for UTEN å ha mottatt noen form for formell advarsel! Ytringsfriheten i grunnlovens § 100 og Odelstingsproposisjon nr 84 som gir ytterligere vern mot represalier for ytringer i det offentlige rom blir således totalt ignorert av en intolerant politimester i Norge i 2013. Jeg påklager selvsagt avgjørelsen til politimester Tormod Bakkes ansettelsesråd til det sentrale ansettelsesråd! Men jeg velger å gå ut med dette nå av to årsaker: For det første er jeg rimelig lei av spekulasjoner omkring denne avskjedigelsen – og da er dette klarlagt ovenfor. For det andre skal ikke journalistene få dette, og slippe en halvkvedet sak som en bombe dagen før valgdagen for å skremme folk fra å stemme det eneste riktige – FrP! De ville sikkert halvkvedet om en suspendert og avskjediget politimann og «FrP-topp» (som vi selvsagt er i deres skrift når vi har verv i et lokalt FrP-lag)!

Jeg har altså IKKE begått kriminalitet! Jeg har altså IKKE forgrepet meg på noen! Jeg har heller IKKE slått noen i hele mitt liv! Jeg har kun ytret meg som politiker og privatperson. Og, ja, jeg hadde bilde av meg i profilen med nyklipt hår og med en politigenser på! Det er min store «brøde» som innebærer at jeg skal få avskjed etter over 30 år som tjenestemann, uten noen form for formell skriftlig – og heller ikke muntlig – advarsel! Er dette noe folket synes er greit, gir jeg med med det. Dersom dette er et overgrep mot meg i folks øyne, er det andre som må stå til ansvar – for da gir jeg meg IKKE! Advokater er engasjert – og har foreløpig kostet meg 15000 godt beskattede kroner, men inntil jeg får signal om noe annet velger jeg å fortsette kampen mot denne poitiske vendettaen!

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=557572217624079&set=a.131763786871593.19685.100001139185795&type=1&ref=nf