Nytt

Politimannen Stein-Robin Kleven Bergh vil anke avskjedigelsen av ham til det sentrale ansettelsesrådet. Samtidig bekrefter hans overordnede, politimester Tormod Bakke, at det var betegnelsen «krapyl» om statsminister Jens Stoltenberg som var utløsende årsak.

Politimesteren sier at saken var så graverende at han kunne omgå vanlige prosedyreregler.

Politimester i Hedmark Tormod Bakke bekrefter overfor NTB at Bergh er avskjediget. Saken ble behandlet i ansettelsesrådet 22. august. Årsaken til avskjedigelsen er ifølge politimesteren måten Bergh har brukt Facebook på.

– Det er en del av instruksen som politibetjent at man må tenke på at man er offentlig tjenestemann og uttrykke seg på en sånn måte at det ligger godt innenfor folkeskikken, sier Bakke.

Politimesteren sier at Berghs tidligere profilbilde, hvor han har på seg politigenser, ikke har hatt avgjørende betydning.

– Men det gjør ikke saken noe bedre at han fremstår utad som offentlig tjenestemann, sier han.

Bakke poengterer at avskjedigelsen er basert på en bestemmelse i tjenestemannsloven som ikke forutsetter formell advarsel.

– Bestemmelsen sier at man kan avskjediges dersom man ikke opptrer på en slik måte at man har den fornødne tillit som man må ha som offentlig tjenestemann, sier han.

Det hører med til saken at Kleven Bergh er lokale FrP-politiker og sitter som styremedlem i Eidskog FrP. Han har tidligere vært gruppleder i kommunestyret.

Kleven Bergh har 30 år bak seg i politiet.

 

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10135016