Det sentrale ansettelsesrådet i politiet har opphevet avskjedigelsen av Stein Robin Kleven Bergh p.g.a saksbehandlingsfeil. Om politimester Tormod Bakke vil gjenoppta saken er uvisst.

 

– Politiet i Hedmark har fått saken tilbake på grunn av saksbehandlingsfeil. Derfor har det sentrale ansettelsesrådet opphevet avskjedigelsen og suspensjonen, men ikke realitetsbehandlet selve ankesaken, opplyser kommunikasjonsrådgiver i Hedmark politidistrikt, Karianne Dobloug.

– Hva slags feil gjelder det?

– Det gjelder formaliteter i prosessen her hos oss i Hedmark, blant annet at vedtaket ble fattet uten tilstrekkelig begrunnelse. Den forelå i ettertid, og rådet påpeker at det er feil, forklarer Dobloug.

Hvordan politiet i Hedmark vil håndtere saken videre; om det blir reist en ny avskjedssak med formelle prosesser i orden, eller ikke, er i skrivende stund uklart.

Det vakte oppsikt da Kleven Bergh ble oppsagt på dagen underhenvisning til at han kalte daværende statsminister Jens Stoltenberg for krapyl på Facebook.

Jurister som Anine Kierulf og advokat Jon Wessel Aas mente det var et altfor svakt grunnlag. Så kom eldre Facebook-uttalelser for en dag, som var sleivete og de to trakk sin støtte.

Likevel gjensto inntrykket av en hardhendt behandling. Det hører også med til historien at Kleven Bergh har vært lokalpolitiker for FrP og i en periode sittet i kommunestyret.

http://www.glomdalen.no/nyheter/article6966328.ece